Atorgament de subvencions a activitats en el temps lliure infantil i adolescent per a l'exercici 2022