Revocació de la subvenció a Marina Rodríguez Colás (exercici 2019)