Atorgament de subvencions a projectes de caràcter cultural (exercici 2022)