Subvenció a la Federació d'Ass. de Veïns de Cornellà