Modificar l'import de la subvenció a Associació per a la creació d'un museu de matemàtiques a Catalunya