Atorgament de subvencions a projectes de caràcter juvenil per a l'exercici 2022