Subvencions a projectes de cooperació a la solidaritat 2023

Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de cooperació a la solidaritat per a l'exercici 2023.

BASES

CONVOCATÒRIA 2023

*Termini de presentació de sol·licituds: 10 de gener a 6 de febrer (ambdós inclosos)

Tramitació online:

Cliqueu aquest enllaç i descarregueu els impresos indicats a la pestanya "Tramitació". Un cop els hagueu omplert, inicieu la sol·licitud.