Cornellà Natura

El projecte Cornellà Natura

Un projecte estratègic que, en un horitzó temporal d'una dècada, cerca naturalitzar la ciutat, posant en relleu els seus valors ambientals, socials i paisatgístics, per tal d'humanitzar-la.

El projecte Cornellà Natura Inclou actuacions encaminades fonamentalment a implantar una nova articulació urbana en base a diversos eixos verds, el foment de la biodiversitat i la connectivitat ecològica, i l'increment i millora del verd urbà. Així mateix, implementa mesures per fomentar la mobilitat sostenible i millorar la qualitat de l’entorn urbà en general.

 

20190423_Sant Jordi parc Rosa Sensat-9879.jpg

Cornellà Natura, naturalitzar
la ciutat per humanitzar-la

 

La importància de les urbs en la contribució a la sostenibilitat planetària està reconeguda a l’Agenda Urbana de la Unió Europea i les agendes globals com la Nova Agenda Urbana i l’Agenda 2030 de l’ONU. Les ciutats es defineixen, des dels seus orígens, com a espais on es concentren moltes persones que han de poder conviure de manera equitativa, equilibrada i responsable entre elles i amb l’entorn.

Els models urbans tradicionals han de transformar-se i avançar envers la construcció de ciutats més sostenibles, i amb una alta qualitat urbana i de vida. Les ciutats del futur són amables, tranquil·les, accessibles, respirables i segures, en definitiva, més habitables.

Cornellà ja ha iniciat la seva transformació envers la ciutat del futur i respon front els grans reptes del s.XXI amb la creació de:

  • uns espais oberts i amables, on el verd oxigena i apropa el gaudi de la natura a les persones.
  • uns carrers i places passejables, segurs i agradables.
  • un espai públic confortable i acollidor.
  • un ús eficient i responsable dels recursos.

cornella-natura-logo.jpg 

Amb aquest propòsit, des del 2016, Cornellà de Llobregat compta amb el projecte Cornellà Natura, una estratègia municipal de naturalitzacíó de l’entorn urbà per esdevenir una ciutat més verda, sostenible, saludable i resilient a l’any 2030. Cornellà Natura, es complementa amb un altre projecte marc, Cornellà Humana, on es posen en relleu els valors per viure en comunitat: la cohesió, el coneixement, la convivència i la corresponsabilitat.

L’execució del projecte estratègic Cornellà Natura es fonamenta en 3 objectius generals:

  • Incrementar i millorar el verd urbà.
  • Promoure la mobilitat activa i sostenible.
  • Impulsar el consum eficient de recursos.

 

  

Aquests objectius s’articulen a través de grans àmbits d’intervenció que permeten activar i programar les línies d’actuació i fer-ne un seguiment a curt i llarg termini.

Renaturalització

Mobilitat sostenible, qualitat de l’aire i confort acústic

Transició energètica i cicle de l'aigua

Prevenció i gestió de residus