Cornellà Natura

Els eixos verds

220517_Planol_eixos_actualitzat_def.jpg

 

Un nou model urbà

L’estratègia Cornellà Natura es vertebra a través de 5 eixos verds que connecten i articulen els barris de la ciutat. La identificació dels “Eixos verds” passa per l’anàlisi dels recorreguts cívics existents i els previstos pel pla urbanístic vigent.

Vídeo de presentació del projecte

 


cornella-natura-eix-1.jpgEix 1: Del barri del Pedró al Parc Agrari del Baix Llobregat

Aquest eix travessa el municipi de nord a sud, enllaçant amb el municipi veí de Sant Joan Despí al nord i sortint a camp obert en l’entorn del Parc Agrari del Baix Llobregat pel pont que mena al camí del Sorral al sud. Aquest eix urbà reforça i completa la connexió entre els terrenys agrícoles i els espais lliures urbans de la ciutat.

 

 

 

 

cornella-natura-eix-2.jpg 

Eix 2: Del la carretera d’Esplugues als espais lliures de Salines

Aquest eix travessa el municipi de nord-est a sud-oest, des del municipi veí d’Esplugues de Llobregat fins al parc de Salines. El desenvolupament progressiu de la ciutat a l’entorn d’aquest pol ha de potenciar amb més intensitat el caràcter vertebrador d’aquest eix i focalitzar a l’entorn de l’intercanviador un centre de gran valor representatiu i d’activitat de la ciutat.

 

 

 

 

 

cornella-natura-eix-3.jpgEix 3: Del barri de Sant Ildefons a l’Hospitalet Sud

Aquest eix travessa el municipi de nord a sud, tot connectant els espais lliures situats a l’entorn de la Ronda de Dalt. Aquesta via connecta amb l’autopista AP-2 a l’entrada de Barcelona i amb l’autovia A-2 a l’entrada oest de l’Hospitalet de Llobregat. Aquest eix connecta els espais lliures oberts situats al sud amb les places i equipaments urbans a l’entorn de la Ronda.

 

cornella-natura-eix-4.jpg

 

 

  

Eix 4: De Can Fatjó al parc metropolità de Can Mercader

Eix que travessa el municipi d’est a oest a l’entorn de la línia del ferrocarril i es perllonga als municipis veïns de Sant Joan Despí i l’Hospitalet. L’eix verd connecta els parcs metropolitans de Can Mercader i del Canal de la Infanta a partir d’un recorregut a cota al costat de la via del tren.

 

cornella-natura-eix-5.jpg 

Eix 5: Del Parc Agrari del Baix Llobregat a l’Hospitalet de Llobregat

Aquest eix travessa el municipi d’oest a est en les cotes baixes properes al riu Llobregat des de Sant Joan Despí fins a l’Hospitalet de Llobregat. A través de l’av. del Baix Llobregat, c. Progrés i av. Maresme es connecten els equipaments i espais lliures a l’entorn d’aquestes vies. L’eix garanteix la continuïtat dels espais lliures situats a l’entorn de la carretera de Sant Joan amb l’avinguda del Carrilet a l’Hospitalet, tot creuant els parcs urbans de Cornellà.