Cornellà Natura

Espais verds i biodiversitat

Els espais verds són un element important a protegir i a incrementar per al benestar ambiental de la ciutat.