Cornellà Natura

Confort acústic

Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen el nivell d'immissió màxim permès a cada zona durant un període de temps determinat, i, per tant, la qualitat acústica del territori. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va aprovar el mapa de capacitat acústica del seu terme municipal al Ple de 28 de juliol de 2015.

En aplicació de la Directiva Europea 2002/49/CE, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, les grans aglomeracions urbanes han de fer un avaluació cada 5 anys de la població exposada al soroll ambiental que es reflecteix al Mapa estratègic de soroll.

Cornellà de Llobregat forma part de l’aglomeració Baix Llobregat I, i disposa d'un Pla d’Acció que prioritza actuacions de millora de la qualitat acústica ambiental.

 

 Mapa de capacitat acústica de Cornellà / 2014

 Mapa estratègic de soroll (Generalitat de Catalunya)

pdf-color.jpg Pla d'Acció per la millora i recuperació de la qualitat acústica del Baix Llobregat (2019)