Cornellà Natura

Registre dels episodis

Actualització 12/07/2023

D’acord amb el que s’estableix al Protocol de gestió dels episodis de contaminació de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, es donen les condicions per a l’activació de l’avís preventiu per contaminació de PM10 a tot Catalunya, atès que:
- La mitjana diària dels nivells de PM10 d’ahir han estat superiors al valor de 50 μg/m³ en més d’una estació de mesurament de la Zona de Protecció Especial. Així mateix, també s’han produït superacions del valor límit diari a la resta de Zones de la Qualitat de l’Aire de Catalunya.
- La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats a tot el territori i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui, donat que es preveu que la intrusió de pols africana persisteixi i les condicions de dispersió no millorin significativament.

En aquest sentit, es durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells i s’informarà del seu estat, a diari, fins a la seva finalització. També podeu seguir l’estat de l’avís al web airenet.gencat.cat.

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya hi trobareu les principals mesures i recomanacions a adoptar per tal de reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. Hi podeu trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.

Última actualització: 22 de juny de 2023, a les 10:00 hores

D’acord amb el que s’estableix al Protocol de gestió dels episodis de contaminació de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic, es donen les condicions per a l’activació de l’avís preventiu per contaminació de PM10 a la Zona de Protecció Especial, atès que:

- La mitjana diària dels nivells de PM10 d’ahir han estat superiors al valor de 50 μg/m³ en més d’una estació de mesurament de la Zona de Protecció Especial

- La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui.

 

[Actualització 06/02/2023]

D’acord amb el que s’estableix al Protocol de gestió dels episodis de contaminació de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic, es donen les condicions per a la desactivació de l’avís preventiu per contaminació de PM10 a la Zona de Protecció Especial, atès que:

 • Durant el dia d’ahir no es va superar el valor de 50 μg/m³ de mitjana diària a cap estació de mesurament de la Zona de Protecció Especial.
 •  La previsió a 24 hores indica que no es preveuen superacions del valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui.

[Avís preventiu de contaminació per PM10 -02/02/2023]

D’acord amb el que s’estableix al Protocol de gestió dels episodis de contaminació de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic, es donen les condicions per a l’activació de l’avís preventiu per contaminació de PM10 a la Zona de Protecció Especial, atès que:

 •  La mitjana diària dels nivells de PM10 d’ahir han estat superiors al valor de 50 μg/m³ en més d’una estació de mesurament de la Zona de Protecció Especial.
 • La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui, donat que es preveu que les condicions de dispersió no millorin significativament per l’estabilitat atmosfèrica

[Actualització 13/01/2023]

D’acord amb el que s’estableix al Protocol de gestió dels episodis de contaminació de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic, es donen les condicions per a la desactivació de l’avís preventiu per contaminació de PM10 a la Zona de Protecció Especial, atès que:

 • Durant el dia d’ahir no es va superar el valor de 50 μg/m³ de mitjana diària a cap estació de la Zona de Protecció Especial.
 •  La previsió a 24 hores indica que no es preveuen superacions del valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui.

[Avís preventiu de contaminació per PM10 - 12/01/2023]

D’acord amb el que s’estableix al Protocol de gestió dels episodis de contaminació de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic, es donen les condicions per a l’activació de l’avís preventiu per contaminació de PM10 a la Zona de Protecció Especial, atès que:

 • La mitjana diària dels nivells de PM10 d’ahir han estat superiors al valor de 50 μg/m³ en més d’una estació de mesurament de la Zona de Protecció Especial.
 • La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui, donat que es preveu que les condicions de dispersió no millorin significativament per l’estabilitat atmosfèrica

[Avís preventiu de contaminació per PM10 - 4/01/2023]

D’acord amb el que s’estableix al Protocol de gestió dels episodis de contaminació de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic, es donen les condicions per a l’activació de l’avís preventiu per contaminació de PM10 a la Zona de Protecció Especial i a la Plana de Vic, atès que:

 •  La mitjana diària dels nivells de PM10 d’ahir han estat superiors al valor de 50 μg/m³ en més d’una estació de mesurament de la Zona de Protecció Especial. Així mateix, també s’han produït superacions del valor límit diari a la Zona de Qualitat de l’Aire de la Plana de Vic.
 • La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui, donat que es preveu que la intrusió de pols africana persistirà i les condicions de dispersió no milloraran significativament.

[Actualització 2/11/2022]

D’acord amb el que s’estableix al Protocol de gestió dels episodis de contaminació de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, es donen les condicions per la desactivació de l’avís preventiu per contaminació de PM10 a tot Catalunya, atès que:

 • Durant el dia d’ahir no es va superar el valor de 50 μg/m³ de mitjana diària a cap de les estacions integrada a la XVPCA.
 • No es preveuen superacions del valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui, donat que es preveu la intrusió de pols africana sigui de poca intensitat.

[Avís preventiu de contaminació per PM10 - 31/10/2022]

D’acord amb el que s’estableix al Protocol de gestió dels episodis de contaminació de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, es donen les condicions per al manteniment de l’avís preventiu per contaminació de PM10 a tot Catalunya, atès que:

 •  La mitjana diària dels nivells de PM10 d’ahir ha estat superior al valor de 50 μg/m³ a 3 punts de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, 2 dels quals a la Zona de Protecció Especial.
 •  La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats a tot el territori i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui, donat que es preveu que la intrusió de pols africana persistirà i les condicions de dispersió no milloraran significativament.

[Avís preventiu de contaminació per PM10 - 24/10/2022]

D’acord amb el que s’estableix al Protocol de gestió dels episodis de contaminació de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, es donen les condicions per al manteniment de l’avís preventiu per contaminació de PM10 a tot Catalunya, atès que:

 • La mitjana diària dels nivells de PM10 d’ahir han estat superiors al valor de 50 μg/m³, a una estació de mesurament de la Zona de Protecció Especial. Així mateix, també s’ha produït una superació del valor límit diari a la Zona de la Qualitat de l’Aire de les Terres de Ponent.
 •  La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats a tot el territori i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui, donat que es preveu que la intrusió de pols africana persistirà i les condicions de dispersió no milloraran significativament

[Avís preventiu de contaminació per PM10 - 19/10/2022)]

D’acord amb el que s’estableix al Protocol de gestió dels episodis de contaminació de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic, es donen les condicions per a l’activació de l’avís preventiu per contaminació de PM10 a tota Catalunya, atès que:

 • La mitjana diària dels nivells de PM10 d’ahir han estat superiors al valor de 50 μg/m³ en més d’una estació de mesurament de la Zona de Protecció Especial. Així mateix, també s’han produït superacions del valor límit diari a les Zones de la Qualitat de l’Aire de les Comarques de Girona, Prepirineu, Terres de Ponent i Terres de l’Ebre.
 •  La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats a tot el territori i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui, donat que es preveu que la intrusió de pols africana persistirà i les condicions de dispersió no milloraran significativament.

[Actualització 26/06/2022]

En relació amb l’avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire per material particulat de diàmetre inferior a 10 µm (PM10)  a la zona de protecció especial (ZPE), a les Terres de Ponent, al Prepirineu i a les Comarques de Girona, que va efectuar la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el dia 14 de juny de 2022, i que únicament segueix vigent a la ZPE, us informem que:

 • Els nivells de PM10 estan disminuint a totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i actualment ja no superen el valor límit diari de 50 µg/m³ en més d’una estació de la XVPCA.
 • La previsió per al dia d’avui dels models de dispersió de contaminants atmosfèrics, indica que els nivells de PM10 ja no superaran el valor límit diari de 50 µg/m³.

Per aquest fet, s’informa que avui, dia 26 de juny de 2022, es dona per finalitzat l’avís preventiu de contaminació atmosfèrica per nivells elevats de PM10.

 

[Avís preventiu de contaminació per PM10 - 14/06/2022)]

Atenent els nivells de material particulat de diàmetre inferior a 10 µm (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la presència d’una intrusió de pols africana des del mateix dia 14 de maig, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic s’emet un avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire pel contaminant PM10, per a la zona de protecció especial (ZPE).

S’adjunta informe sobre l’avaluació dels nivells de contaminació de PM10 durant el període comprès entre el dia 13/06/2022 i el 14/06/2022, fins a les 08.00 h. En aquest sentit, es durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells i s’informarà del seu estat, a diari, fins a la seva finalització. També podeu seguir l’estat de l’avís al web airenet.gencat.cat.

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya hi trobareu les principals mesures i recomanacions a adoptar per tal de reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. Hi podeu trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.

 

[Actualització 24/05/2022]

En relació amb l’avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a la zona de protecció especial (ZPE) i a les zones de qualitat de l’aire de la Catalunya Central i les Terres de Ponent, que va efectuar la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el dia 17 de maig de 2022, us informem que:

 • Els nivells de PM10 estan disminuint a totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i actualment ja no superen el valor límit diari de 50 µg/m³ en més d’una estació de la XVPCA.
 • La previsió per al dia d’avui dels models de dispersió de contaminants atmosfèrics, indica que els nivells de PM10 ja no superaran el valor límit diari de 50 µg/m³.
 • La previsió meteorològica indica que la intrusió de pols d’origen africà que ens ha afectat es retiri definitivament cap a l’est. A més, les condicions meteorològiques són favorables per la dispersió dels contaminants atmosfèrics.

Per aquest fet, s’informa que avui, dia 24 de maig de 2022, es dona per finalitzat l’avís preventiu de contaminació atmosfèrica per nivells elevats de PM10.

 

[Avís preventiu de contaminació per PM10 - 17/05/2022)]

Atenent els nivells de material particulat de diàmetre inferior a 10 µm (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la presència d’una intrusió de pols africana des del dia 10 de maig, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic s’emet un avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire pel contaminant PM10, per a la zona de protecció especial (ZPE), on està inclosa Cornellà de Llobregat.

S’adjunta informe sobre l’avaluació dels nivells de contaminació de PM10 durant el període comprès entre el dia 15/05/2022 i el 17/05/2022, fins a les 08.00 h. En aquest sentit, es durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells i s’informarà del seu estat, a diari, fins a la seva finalització. També podeu seguir l’estat de l’avís al web airenet.gencat.cat.

 

[Actualització 13/05/2022]

En relació amb l’avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire per material particulat de diàmetre inferior a 10 µm (PM10)  a la zona de protecció especial (ZPE), que va efectuar la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el dia 12 de maig de 2022, us informem que:

 • Els nivells de PM10 estan disminuint a totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i actualment ja no superen el valor límit diari de 50 µg/m³ en més d’una estació de la XVPCA.
 • La previsió per al dia d’avui dels models de dispersió de contaminants atmosfèrics, indica que els nivells de PM10 ja no superaran el valor límit diari de 50 µg/m³.
 • La previsió meteorològica indica que es mantindrà l’estabilitat atmosfèrica i, tot i que hi seguirà havent-hi una intrusió africana lleu, es preveu que els valors disminueixin.
 • Per aquest fet, s’informa que avui, dia 13 de maig de 2022, es dona per finalitzat l’avís preventiu de contaminació atmosfèrica per nivells elevats de PM10.

 

[Avís preventiu de contaminació per PM10 - 12/05/2022]

Atenent els nivells de material particulat de diàmetre inferior a 10 µm (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la presència d’una intrusió de pols africana des del dia 10 de maig, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui (en cas de PM10), des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic s’emet un avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire pel contaminant PM10, per a la zona de protecció especial (ZPE), on està inclosa la ciutat de Cornellà de Llobregat.

S’adjunta informe sobre l’avaluació dels nivells de contaminació de PM10 durant el període comprès entre el dia 10/05/2022 i el 12/05/2022, fins a les 08.00 h. En aquest sentit, es durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells i s’informarà del seu estat, a diari, fins a la seva finalització. També podeu seguir l’estat de l’avís al web airenet.gencat.cat.