Cornellà Natura

Zona de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric

shutterstock_742644595.jpg

Cornellà és un dels 40 municipis de la conurbació de Barcelona inclosos a la Zona de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric per les seves superacions de NO2 i partícules de PM10. En aquest sentit, es veu sotmès a l’aplicació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, Horitzó 2020 de la Generalitat de Catalunya i del Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica.

A part de les mesures relacionades amb la mobilitat per tal de disminuir la contaminació atmosfèrica s’hauran de dur a terme altres actuacions com les següents:

  • Vigilància dels contaminants generats a les obres
  • Control de generadors de baixes emissions (indústria)
  • Informació en cas d’episodi de contaminació atmosfèrica

 

 

Més informació:

 http://www.amb.cat/s/web/medi-ambient/sostenibilitat/qualitat-de-laire.html

 http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/index.html