Cornellà Natura

Actuacions subvencionades a Cornellà en el marc dels Fons Next Generation EU

<< Tornar a NextGenerationEU

 

logo-Next-Generation-PRTR-cat.png

 

Reurbanització de l'avinguda República Argentina des del carrer Travessera fins al carrer Mossèn Andreu

Reurbanització de l'av. República Argentina, entre el carrer Travessera i l'edifici d'habitatges situat on hi va haver l'antic cinema Pisa, per donar més amplitud a les voreres, disminuint l'espai destinat a l'aparcament. La nova calçada, més estreta, comptarà amb passos de vianants elevats per millorar l'accessibilitat i reduir la velocitat dels vehicles. Complementàriament, es reforça la presència d´arbres i arbustives per millorar el confort tèrmic i la qualitat ambiental. La via continua sent prioritària per a la bicicleta ja que es manté la senyalització de carril de cohabitació 30.

Amb aquesta mesura es millora l'accessibilitat i la connectivitat en modes de mobilitat activa, a la vegada que millora l'entorn d'una de les principals vies de pas del barri de Sant Ildefons, el més dens i poblat de la ciutat. 

 • Import sol·licitat: 446.366,41 €
 • Pressupost total: 600.115,00 €
 • Calendari d'execució previst: De febrer de 2022 fins a setembre de 2022

Més informació

 

 


Ampliació de la vorera nord de l'avinguda República Argentina entre Mossèn Andreu i avinguda Sant Ildefons

render-Av-republica-argentina-2-2-semafors .jpgL'obra suposa la millora de la accessibilitat d´aquesta artèria principal del barri de Sant Ildefons, amb la creació d´espais més amplis per als vianants. També es renova la il·luminació i el mobiliari urbà i es reforça la presència de vegetació. 

Amb aquesta actuació es consolida l'ampliació de la vorera, generant un passeig ampli de connexió cap al Mercat de Sant Ildefons i altres equipaments públics de l'entorn: centres educatius, centre cívic, dispensari mèdic, parades de transport públic, etc. A més, en mantenir l'arbrat existent i la plantació de noves jardineres amb arbustiva, es genera un entorn més confortable i de més qualitat ambiental.

 • Import sol·licitat: 345.385,90 €
 • Pressupost total: 464.352,00 €
 • Calendari d'execució previst: de juliol de 2022 fins a gener de 2023

Més informació

 

 


Reforma per a la naturalització i conversió en zona de vianants de la part superior de la Rambla

Render-obres-rambla-pl-esglesia-final.jpgUrbanització de la part superior de la Rambla Anselm Clavé, al tram comprès entre el carrer Doctor Carulla i la ctra. d'Esplugues per consolidar aquest espai com a zona de vianants i incrementar el verd urbà.

Amb la intenció d'enllaçar aquesta artèria principal del barri centre amb el sector institucional, es varia el concepte de Rambla amb circulació de vianants en sentit vertical, per generar un espai d'estada i connexions horitzontals. S'elimina del tot el trànsit rodat i es renaturalitza l'entorn amb la generació de parterres a través de la despavimentació. S'inclou nova vegetació arbustiva, complementària a l'arbratge existent. També s'habiliten noves zones de descans i millora el mobiliari urbà.

 • Import sol·licitat: 201.958,94 €
 • Pressupost total: 271,523,00 €
 • Calendari d'execució previst: de juliol de 2022 fins a novembre de 2022
 • Anuncis de licitació

Més informació

 

 


Ampliació de les voreres dels carrers Tirso de Molina i Albert Einstein

Millora i ampliació de les voreres dels carrers Tirso de Molina (entre c. Progrés i av. de la Fama) i Albert Einstein, així com l'adequació dels carrils bici a la nova conformació dels carrers. A Tirso de Molina es reduirà un carril de circulació i es canviarà una línia daparcaments en bateria per aparcament en cordó per guanyar espai per a les voreres. També es millora el carril bici unidireccional que transcorre adossat a la mitjana de la via. Al c. Albert Einstein, es canvia una línia de aparcament en semibateria a cordó per a l'ampliació de les voreres; fet que comportarà la reubicació del carril bici bidireccional existent.

Ambdues actuacions permeten millorar la connectivitat de vianants i amb bicicleta i VMP entre el parc de la Ribera, on també s'ubica el centre comercial Splau -de gran afluència- amb el recinte de Fira de Cornellà i l'Auditori, i dotar aquests carrers d'un caràcter més urbà i de passeig.

 • Import sol·licitat: 550.474,39 €
 • Pressupost total: 1.042.582,00 €
 • Calendari d'execució previst: de juliol de 2022 fins a març de 2023
 • Anuncis de licitació

Més informació

 

 


Adquisició de 12 autobusos elèctrics

L'Ajuntament de Cornellà ha signat un conveni amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona i amb la societat pública Transports de Barcelona, SA. La col·laboració té per objecte incorporar dins les actuacions de renovació de la flota d’autobusos (amb les quals es presta el servei públic metropolità de transport de viatgers) l’adquisició de vehicles elèctrics.

En total, Transports de Barcelona, SA adquirirà un total de 12 autobusos, amb un sistema de propulsió 100% electrificat, sense emissions contaminants, de 12 metres de llarg. Vehicles que es destinaran a la xarxa metropolitana de transport públic que inclou el terme municipal de Cornellà de Llobregat.

 • Import sol·licitat per l'Ajuntament: 2.400.000,00 €
 • Pressupost total assumit per Transports de Barcelona, SA:  7.412.460,00 €
 • Calendari d'execució previst: 2021-2024