Cornellà Natura

Fons Next Generation EU

Els fons Next Generation de la Unió Europea permetran donar més impuls als projectes de transició ecològica, cohesió social i territorial, digitalització i igualtat de gènere de la ciutat de Cornellà.

logo-Next-Generation-PRTR-cat.png

 

L'Ajuntament de Cornellà aprofitarà els fons Next Generation EU per promoure la transformació de la ciutat. El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que se’n deriva, permetrà donar impuls als projectes de transició ecològica, cohesió social i territorial, digitalització i igualtat de gènere.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resilència incorpora una important agenda d’inversió i reformes estructurales, que s’interrelacionen i retroalimenten per aconseguir quatre objectius transversals: avançar envers un país més verd, més digital, mes cohesionat des del punt de vista social i territorial, i més igualitari.

Aquests quatre eixos orienten les deu polítiques palanca que determinen l’evolució futura del país: des de l’agenda urbana, la lluita contra la despoblació i el desenvolupament de l’agricultura fins a la modernització i reforç del sistema fiscal y  i de pensions, tot passant per la resiliència d’infraestructures i ecosistemes, la transició energètica, la modernització de l’Administració...

 

Actuacions subvencionades a Cornellà

Cornellà ha obtingut ajuts per a cinc actuacions en el marc del Programa d’ajuts a municipis per a la implantació de Zones de Baixes Emissions i la Tranformació Digital i Sostenible del Transport Urbà del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana de 17 de febrer de 2022.

Consultar la resolució definitiva

 

PROJECTE
COST (IVA INCLÒS)
COST SUBVENCIONABLE
Reurbanització de l'avinguda República Argentina des del carrer Travessera fins al carrer Mossèn Andreu (antic "Pisa")
600.114,84 €
446.366,41 €
Ampliació de la vorera nord de l'avinguda República Argentina entre Mossèn Andreu i avinguda Sant Ildefons
464.352,15 €
345.385,90 €
Reforma per a la naturalització i conversió en zona de vianants de la part superior de la Rambla
271.522,58 €
201.958,94 €
Ampliació de les voreres dels carrers Tirso de Molina i Albert Einstein
1.042.582,23 €
550.474,39 €
Adquisició de 12 autobusos elèctrics
7.412.460,00 €
2.400.000,00 €
TOTAL
9.791.031,80 €
3.944.185,64 €

Actuacions  en matèria digital subvencionades a Cornellà

Cornellà ha obtingut ajuts per a dues actuacions en el marc de la Convocatòria de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública , del 18 de maig de 2022.

Consultar la resolució definitiva

 

PROJECTE
COST (IVA INCLÒS)
COST SUBVENCIONABLE
Desplegament de Centre d'operacions de Ciberseguretat 
95.588,79€
70.000,00€
Infraestructura digital de ciutat
363.000,00€
264.571,28€
TOTAL
458.588,79€
334.571,28€

Actuacions en matèria de mobilitat subvencionades a Cornellà (resolució definitiva 24 de juliol)

Cornellà Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación sostenible del transporte | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (mitma.es)

En el nostre cas es corresponen a la Línea B: Actuacions destinades fomentar la mobilitat activa i saludable, com el foment de l'ús de la bicicleta i la conversió en zona de vianants de carrers, i la transformació digital i sostenible del transport públic.

Consultar la resolució definitiva

 

PROJECTE
COST (IVA INCLÒS)
COST SUBVENCIONABLE
Pacificació del trànsit i incorporació d'un carril bici segregat de la carretera d'Esplugues 
975.871,67€
725.854,96€
Ampliació i millora de la connectivitat de la xarxa de carrils bicis de la  ciutat
1.099.575,61€
817.866,16€
Peatonalització i millora de l'entorn urbà del carrer Joan Maragall i el carrer Isaac Peral, a l'entorn de la plaça de l'estació
482.368,05€
381.566,57€
Millora dels passos de vianants per augmentar la seguretat i reduir el trànsit rodat
301.111,31€
223.967,09€
Construcció de plataformes úniques en els carrers Torras i Bages i C. Marquès de Cornellà
1.108.873,75€
824.782,13€
Regulació del trànsit amb pilones en els carrers que formen part del programa 'Caps de setmana sense carrers'
259.800,00€
193.239,67€
TOTAL
4.227.600,39€
3.197.276,57€

Més informació: