Cornellà Natura

Enfortir Cornellà: medi ambient

El 2016 l'Ajuntament de Cornellà va posar en marxa el projecte Cornellà Natura, una estratègia municipal de naturalització de l'entorn urbà per convertir la ciutat en un espai més verd, sostenible, saludable i resilient. Es tracta d'un ambiciós projecte de transformació urbana, a desenvolupar fins al 2030, que suposa un canvi de paradigma en la forma d'entendre l'espai públic, posant en primer plànol a les persones i desenvolupant actuacions per impulsar una ciutat més tranquil·la, més respirable i més humana que permeti fomentar i preservar la biodiversitat i garantir la salut i el benestar de la població, en definitiva ‘Enfortir el Medi Ambient’. 

Aquesta transformació, iniciada fa més de cinc anys, és un dels grans reptes d'aquest segle XXI per a l'equip de govern i es vertebra a través d'eixos verds que connecten i articulen els barris i equipaments de la ciutat. Són exemple d'aquesta transformació el nou passeig de l'avinguda dels Alps i el parc de Rosa Sensat, la conversió en zona de vianants el carrer Verge de Montserrat, les obres de millora a l'avinguda República Argentina, la conversió en zona de vianants del carrer Bonestar, entre d'altres, a més de l'ampliació de voreres i creació de més zona verda a totes les obres de renaturalització que s'escometen, així com la millora de l'eficiència en el consum de recursos. Són actuacions que en el futur immediat permetran millorar la nostra relació amb el medi urbà,  protegint-lo i beneficiant la salut de les persones. Aquest procés s'ha traduït durant els darrers cinc anys en la creació de més de 18.700 metres quadrats més de zones verdes, a més de guanyar 7.500 metres quadrats de nous espais per als vianants.

 

CORNELLÀ NATURA: RESULTATS PREVISTOS 2023

  • 18.700 m2 més de verd
  • 500 arbres plantats
  • 7.500 m2 de nous espais per a vianants
  • 31 quilòmetres de carril bici
  • 36 obres de reurbanització
  • Inversió de 19 milions d'euros

MOBILITAT SOSTENIBLE
El projecte Cornellà Natura cerca la recuperació d'espais per a modes de mobilitat més sostenibles en un entorn agradable, tranquil i segur. La prioritat del vianant i el ciclista és la base de la mobilitat, per la qual cosa s'han creat i es crearan més àrees exclusives per a aquests col·lectius, a més de facilitar els desplaçaments amb més connectivitat i accessibilitat.
Actualment es disposa de més de 40 quilòmetres de carrils bici i es pot gaudir dels serveis de  bicibox i els mòduls e-bicibox per poder utilitzar bicicletes elèctriques. També hi ha més de 100 places de P+R (Park & Ride) al carrer Sevilla i al Centre Comercial Llobregat, destinades a usuaris del transport públic per facilitar l'intercanvi modal entre el vehicle privat i el servei públic de transport.

QUALITAT DE L'AIRE I REDUCCIÓ DE SOROLL
La reducció del trànsit motoritzat a l'entorn urbà, a través de la conversió en zona de vianants de carrers, la reducció de carrils per a vehicles o la reducció del límit de velocitat a la majoria de carrers a 30 km/h, són mesures implantades que disminueixen la contaminació atmosfèrica i millora el confort acústic, a més de millorar la seguretat viària.

 

Reduir un 30% les emissions vinculades al trànsit
és un repte per al 2030

image