Cornellà Natura

Nova tarifa elèctrica

A partir de l’1 de juny entra en vigor la nova tarifa elèctrica, que distingirà tres períodes de facturació per a les instal•lacions amb potència inferior a 15 kW.

El període punta, més car, anirà de 10 a 14h i de 18 a 22h de dilluns a divendres, el període pla, de 8 a 10h, de 14 a 18 h i de 22 a 24h tindrà un cost inferior al del període punta i el període vall, amb una cost inferior de consum, anirà de 00 a 8h. Els caps de setmana i festius estatals seran també període vall.

L’objectiu d’aquesta nova tarifa és aplanar la corba de consum, desplaçant els consums a les hores on la xarxa està més descongestionada.

Una altra de les novetats és que es compensarà l’energia generada per autoconsum i abocada a la xarxa i que els consumidors domèstics podran contractar dues potències diferents, una pel període vall i una altra pels altres dos períodes. Aquesta última mesura pot afavorir els consumidors que tinguin necessitat d’una major potència a la nit per carregar vehicles elèctrics.

La nova factura disposarà de més informació i més clara i detallada sobre els consums i el destí de cada import.

Aquestes tarifes s’aplicaran als clients que es troben al mercat regulat. En el cas del mercat lliure, caldrà confirmar amb la comercialitzadora contractada si aplica canvis a les seves tarifes.