Cornellà Natura

Obres vinculades al projecte Cornellà Natura

L’estratègia Cornellà Natura s’està desenvolupant a través de diversos projectes urbanístics a tota la ciutat. S’actua tant a parcs i zones verdes, com en carrers i places. Les intervencions s’adrecen a millorar les funcions i els serveis ecosistèmics en la ciutat a través de les solucions basades en la natura.

Febrer 2024

Renaturalització del carrer Ignasi Iglesias i adjacents

Obres de reurbanització del carrer Ignasi Iglesias fins a la confluència amb el carrer Joan Fernández, el punt en què les dues calçades passen a conformar una d’única. L’actuació inclou també intervencions de millora als carrers adjacents, Sevilla i Granada.
Al carrer Ignasi Iglesias, està previst ampliar la vorera nord, però també de forma més modesta la vorera sud. Es ressituaran els passos de vianants i es faran elevats per reduir la velocitat de circulació..

Full informatiu - febrer 2024

iglesias_C.jpg

Febrer 2023

Renaturalització dels parterres de l'avinguda Salvador Allende

Obres de renaturalitzación dels parterres de l’avinguda de Salvador Allende, entre els carrers de Joan Arús i Borràs i de la Flor de Nit. L’actuació consistirà en millorar aquests petits espais verds amb espècies arbustives de diferents característiques que aportaran varietat de
textura i color i augmentaran la biodiversitat de la zona. Als parterres es mantindran els arbres existents..

Full informatiu - febrer 2023

7.jpg

Novembre 2022

Nou passeig des del parc de la Ribera fins a L'Auditori i la Fira

Obres de renaturalització de l’espai públic al barri d’Almeda, en el marc del projecte Cornellà Natura, amb la finalitat de millorar l’entorn i l’accessibilitat de la vorera sud del carrer Tirso de Molina, entre el carrer del Progrés i l’avinguda de la Fama, i de la vorera est del carrer Albert Einstein, entre el carrer Tirso de Molina i l’avinguda Maresme.

Full  informatiu - novembre 2022


Render_Tirso_Molina_Albert_Einstein_3.jpg

Octubre 2022

Naturalització del carrer Arquitecte Adell Ferrer que formarà un continu amb la plaça de la Llibertat

Obres de renaturalització per crear un nou espai pacificat al barri Centre amb la transformació del carrer Arquitecte Adell Ferrer en una via naturalitzada i que formarà un continu amb la plaça de la Llibertat.
El carrer es convertirà en espai per als vianants, connectat amb la plaça a través d’unes plataformes transversals, franges d’escocells amb arbrat i arbustives i gramínies.

Full  informatiu - octubre 2022

Pl. Llibertat_2.jpg

Setembre 2022

Obres entre l'avinguda dels Alps i la carretera de l’Hospitalet

Obres de renaturalització del tram comprès entre l’avinguda dels Alps i la carretera de l’Hospitalet, en el marc del projecte  Cornellà Natura. Es tracta de donar continuïtat a l’actuació realitzada en un primer tram de l’avinguda dels Alps, finalitzada el 2018, per millorar la connectivitat a peu, en bicicleta i VMP des del centre de la ciutat al parc de Can Mercader. 

Full informatiu - setembre 2022

Crta_Hospitalet_av_Alps.jpg

Setembre 2022

Obres a l'inici de la Rambla Anselm Clavé per fer-ne un espai renaturalitzat

Obres de renaturalització de la Rambla Anselm Clavé, des del carrer Dr. Carulla fins a la ctra. d’Esplugues, corresponent a la part superior de la via. Es tracta d’un espai estratègic per al projecte de transformació de la ciutat, Cornellà Natura, ja que consolida aquesta part de la Rambla com a zona de vianants i incorpora aquest nou entorn naturalitzat a la plaça de l’Església.

Full informatiu - setembre 2022

Rambla_Anselm_Clave.jpg

Juliol 2022

Segona fase de les obres de l'avinguda de la República Argentina

Obres de remodelació de la vorera nord de l’avinguda de la República Argentina, concretament al tram comprès entre el carrer de Mossèn Andreu i l’avinguda de Sant Ildefons. La renovació suposa la millora de
l’accessibilitat i connectivitat, amb espais més amplis per als vianants i
la creació d’una nova franja verda d’espècies arbustives.

Full informatiu - juliol 2022

Render_av_Republica_Argentina_modificat_def.png

Juliol 2022

Conversió del carrer de la Segarra en una via més confortable i accessible

Obres de remodelació del carrer de la Segarra, concretament entre la rotonda de l’avinguda de la República Argentina i del carrer de Ramon Frontera (L’Hospitalet), i la rotonda pròpia del carrer de la Segarra. La finalitat d’aquesta remodelació és augmentar l’espai per als vianants, millorar la connectivitat entre municipis i millorar el paisatge urbà, augmentant la superfície verda.

Full informatiu - juliol 2022

render-carrer-Segarra-1.jpg

Maig 2022

Transformació del carrer Bonestar en un passeig per a les persones

Obres de pacificació del carrer Bonestar, entre el carrer Florida i el carrer Anoia, que consistiran en la consolidació de la via en un passeig per a vianants. Aquest tram de carrer esdevindrà una plataforma única amb més de 2.150 m2 recuperats per a la ciutadania, de manera que només es permetrà l’accés a aparcaments privats i, si s’escau, a vehicles autoritzats.

Full informatiu - maig 2022

obres-render-Bonestar-Image7.jpg

Febrer 2022

Obres a l'av. República Argentina per ampliar voreres i reforçar vegetació

Amb aquesta actuació es generarà més espai per als vianants, s’ampliaran les voreres i es renovarà la calçada, alhora que es millorarà estèticament l’entorn d’una de les principals vies d’accés al barri de Sant Ildefons. L’avinguda comptarà amb passos de vianants elevats per reduir la velocitat i fer-los més accessibles.

Full informatiu - febrer 2022

obres-republica-argentina-2022-2fredericBcopy.jpg

Desembre 2021

Renovació de l'accés principal al parc de Can Mercader

Les obres preveuen la renovació del terra dur de la zona d'arribada al parc, així com el terra de la plaça del Palau i el passeig dels plàtans. S'hi determinarà un perímetre de granit, que replanteja la geometria d'aquesta zona central de Can Mercader, alhora que es col·locarà un paviment asfàltic de color ocre sobre la base de formigó i de grava.També es repicarà  i repavimentarà el terra dur de l'escalinata i, finalment, també s'ampliaran els parterres.

Més informació - desembre 2021

infografia-obres-acces-can-mercader.jpg

Novembre 2021 (finalització)

Segona fase de les obres de reurbanització de l'avinguda de Pablo Picasso

Tenen com a objectiu la pacificació del trànsit i la implantació de nous elements urbans sostenibles per oferir comoditat i millor accessibilitat als veïns i veïnes de la zona. El tram que es millora és el comprès entre el carrer de Salvador Dalí i l’avinguda del Maresme. L'actuació dona continuïtat a les actuacions del carrer en la primera fase, que es va executar entre 2018 i 2019.

Full informatiu - novembre 2021

captura-obres-pablo-picasso-2021.jpg

Febrer 2021 (finalització)

Millora de la connectivitat i seguretat dels carrils bici del barri d’Almeda

Remodelació de 2,1 km de carrils bici que representen connexions estratègiques; complementen la xarxa pedalable municipal i creen part d’un tram de Bicivia -la xarxa d'eixos pedalables metropolitans- que connecta amb l’Hospitalet de Llobregat.

Més informació - febrer 2021

nou-carril-bici-almeda.jpeg

Juny 2019 (finalització)

Reurbanització i pacificació de la carretera del Prat

Renovació total de la carretera del Prat, entre el Passeig dels Ferrocarrils i Tirso de Molina, per a l’ampliació de la vorera en el costat dels habitatges i increment de l’arbrat viari i la vegetació. El tram inicial entre el passeig dels Ferrocarrils Catalans i el carrer Francesc Layret queda restringit al trànsit de vehicles cada cap de setmana amb la voluntat de reduir i pacificar el trànsit de la zona.

Full informatiu - juliol 2018

Full informatiu - juny 2019

20190506_Obres carretera Prat-3672.jpg

Maig 2019 (finalització)

Reurbanització del carrer Avellaner

Reurbanització de l’entorn del bloc dels números 1-3-5, per eliminar les escales contínues actuals i incorporar un sistema de rampes, amb un pendent màxim del 6%, per fer més accessible tota la zona i generar un espai d’estada més agradable.

Full informatiu - maig 2019

20201007-final obres carrer Avellaner-2680.jpg

Maig 2019 (finalització)

Reurbanització dels carrers Empordà i Urgell

Reordenació dels dos carrers per facilitar els itineraris per a vianants i revitalitzar els espais de convivència al barri gràcies a l'ampliació de les voreres. Al carrer Urgell, millora de l’accés a la plaça Tàrrega pels laterals. I al carrer Empordà, habilitació un carril de cohabitació amb la bicicleta, que arribarà fins al carril bici de l’Avinguda Salvador Allende.

Full informatiu - maig 2019

20220913-urgell-emporda.jpg

Febrer 2019 (finalització)

Renaturalització de l'espai verd del carrer de Montserrat Roig

Revegetació de la zona verda del carrer Montserrat Roig i increment de la connectivitat i accessibilitat d’aquest espai amb el parc del Canal de la Infanta. Renovació del mobiliari urbà i augment de l’eficiència del sistema de reg i lluminàries.

Full informatiu - febrer 2019

20190904_carrer Montserrat Roig-544.jpg

Febrer 2019 (finalització)

Reurbanització de l’avinguda de Pablo Picasso fase I

Han servit per refer i ampliar la vorera oest entre el carrer de Salvador Dalí i el passatge de Dolors Almeda i Roig. L’ampliació de la vorera fins a 4,75 metres –més d’un 50 per cent– millora la mobilitat a peu i l’accessibilitat. La plantació de 36 arbres al llarg del tram renovat genera un espai més verd i amable.

Full informatiu - juny 2018

Full informatiu - febrer 2019

20190125_Final obres Av Pablo Picasso-20724.jpg

Febrer 2019 (finalització)

Reurbanització de l’avinguda de Sant Ildefons (entrada nord de la ciutat)

Remodelació de l’avinguda de Sant Ildefons, en el tram d’entrada a Cornellà des de la rotonda de la carretera d’Esplugues. L’objectiu de l’actuació ha estat donar-hi un caire més amable i accessible per als vianants, i naturalitzar aquesta artèria d’entrada a la ciutat, entre la rotonda i l’avinguda Línia Elèctrica.

Full informatiu - juny 2018

Full informatiu - febrer 2019

20190125_Final obres Av Sant Ildefons-20593.jpg

Octubre 2018 (finalització)

Reurbanització de l’avinguda dels Alps i millora del parc de Rosa Sensat

Creació , a l'avinguda dels Alps, d'un un espai d’ús urbà a dos nivells en què es prioritza els vianants i es minimitza l’impacte del trànsit rodat, eliminant dos dels quatre carrils de circulació a tot el seu traçat, i creant voreres àmplies, àrees verdes i un carril bici de doble sentit.

Remodelació del parc Rosa Sensat com a nou parc de la lectura, creant un espai específic per desenvolupar activitats com presentacions de llibres i tallers. A més, la creació d’un nou talús vegetal, a la part superior del vial, suposa una ampliació del mateix parc.

Full informatiu - juliol 2017

Flyer inauguració - octubre 2018

 

 

 

 

 

 

20201118-Parc de Rosa Sensat-3815.jpg

20190619_Av Alps reformada-3183.jpg

Maig 2018 (finalització)

Millora de les placetes de l’avinguda del Baix Llobregat

Remodelació de les places Narcís Monturiol, Francesc Layret, i el tram de vorera entre els carrers Sant Jeroni i Sant Lluís. Actualització de diferents àrees d’esbarjo per a infants i per a la gent gran al llarg de l'avinguda del Baix Llobregat, increment de la vegetació i renovació del mobiliari urbà.

Full informatiu - novembre 2017

Full informatiu - maig 2018

 

20180513_Noves places Av Baix Llobregat-7617.jpg

Març 2018 (finalització)

Millora del parc del Canal de la Infanta

Reordenació i renovació de les dues zones de jocs infantils, així com la plantació d’arbrat per dotar de més ombra aquests espais i l’ampliació de la zona de pícnic amb dues taules més. A més, construcció d'una nova escala en l’accés nord del parc, més segura i accessible.

Full informatiu - març 2018

 

 

20190327_primavera Parc Infanta-20532.jpg

Gener 2018 (finalització)

Reurbanització del carrer Verge de Montserrat

Transformació del carrer Verge de Montserrat en un ampli passeig per a vianants amb més vegetació i zones de descans. Creació d'un nou corredor que va des del carrer de Rubió i Ors fins a l’avinguda del Baix Llobregat, i acosta la ciutadania des del centre de Cornellà a la passarel·la que dona accés al riu Llobregat.

Full informatiu - novembre 2017

Full informatiu - gener 2018

20190327_carrer Verge de Montserrat-20470.jpg

Abril 2017 (finalització)

Remodelació integral del parc de la Ribera

Recuperació d'aquest espai per a la ciutadania, atenent les necessitats plantejades pels veïns de la zona en els processos participatius. El disseny actual és més multifuncional, amb una bona qualitat visual, ambiental i més amable i integrat al barri.

Full informatiu - octubre 2016

Full informatiu - març 2017

Flyer inauguració - abril 2017

20170402_Inauguracio Parc Ribera-0472.jpg

20190327_primavera Parc Ribera-20314.jpg