Cornellà Natura

Obres vinculades al projecte Cornellà Natura

L’estratègia Cornellà Natura s’està desenvolupant a través de diversos projectes urbanístics a tota la ciutat. S’actua tant a parcs i zones verdes, com en carrers i places. Les intervencions s’adrecen a millorar les funcions i els serveis ecosistèmics en la ciutat a través de les solucions basades en la natura.

 

Febrer 2021

Millora de la connectivitat i seguretat dels carrils bici del barri d’Almeda

Remodelació de 2,1 km de carrils bici que representen connexions estratègiques; complementen la xarxa pedalable municipal i creen part d’un tram de Bicivia -la xarxa d'eixos pedalables metropolitans- que connecta amb l’Hospitalet de Llobregat.

Més informació - febrer 2021

nou-carril-bici-almeda.jpeg

Maig 2019

Reurbanització del carrer Avellaner

Reurbanització de l’entorn del bloc dels números 1-3-5, per eliminar les escales contínues actuals i incorporar un sistema de rampes, amb un pendent màxim del 6%, per fer més accessible tota la zona i generar un espai d’estada més agradable.

Full informatiu - maig 2019

20201007-final obres carrer Avellaner-2680.jpg

Maig 2019

Reurbanització dels carrers Empordà i Urgell

Reordenació dels dos carrers per facilitar els itineraris per a vianants i revitalitzar els espais de convivència al barri gràcies a l'ampliació de les voreres. Al carrer Urgell, millora de l’accés a la plaça Tàrrega pels laterals. I al carrer Empordà, habilitació un carril de cohabitació amb la bicicleta, que arribarà fins al carril bici de l’Avinguda Salvador Allende.

Full informatiu - maig 2019

20200302-final obres Emporda Urgell-0917.jpg

Febrer 2019

Renaturalització de l'espai verd del carrer de Montserrat Roig

Revegetació de la zona verda del carrer Montserrat Roig i increment de la connectivitat i accessibilitat d’aquest espai amb el parc del Canal de la Infanta. Renovació del mobiliari urbà i augment de l’eficiència del sistema de reg i lluminàries.

Full informatiu - febrer 2019

20190904_carrer Montserrat Roig-544.jpg

Febrer 2019

Reurbanització de l’avinguda de Pablo Picasso fase I

Han servit per refer i ampliar la vorera oest entre el carrer de Salvador Dalí i el passatge de Dolors Almeda i Roig. L’ampliació de la vorera fins a 4,75 metres –més d’un 50 per cent– millora la mobilitat a peu i l’accessibilitat. La plantació de 36 arbres al llarg del tram renovat genera un espai més verd i amable.

Full informatiu - juny 2018

Full informatiu - febrer 2019

20190125_Final obres Av Pablo Picasso-20724.jpg

Juny 2019

Reurbanització i pacificació de la carretera del Prat

Renovació total de la carretera del Prat, entre el Passeig dels Ferrocarrils i Tirso de Molina, per a l’ampliació de la vorera en el costat dels habitatges i increment de l’arbrat viari i la vegetació. El tram inicial entre el passeig dels Ferrocarrils Catalans i el carrer Francesc Layret queda restringit al trànsit de vehicles cada cap de setmana amb la voluntat de reduir i pacificar el trànsit de la zona.

Full informatiu - juliol 2018

Full informatiu - juny 2019

20190506_Obres carretera Prat-3672.jpg

Febrer 2019

Reurbanització de l’avinguda de Sant Ildefons (entrada nord de la ciutat)

Remodelació de l’avinguda de Sant Ildefons, en el tram d’entrada a Cornellà des de la rotonda de la carretera d’Esplugues. L’objectiu de l’actuació ha estat donar-hi un caire més amable i accessible per als vianants, i naturalitzar aquesta artèria d’entrada a la ciutat, entre la rotonda i l’avinguda Línia Elèctrica.

Full informatiu - juny 2018

Full informatiu - febrer 2019

20190125_Final obres Av Sant Ildefons-20593.jpg

Millora del parc del Canal de la Infanta

Reordenació i renovació de les dues zones de jocs infantils, així com la plantació d’arbrat per dotar de més ombra aquests espais i l’ampliació de la zona de pícnic amb dues taules més. A més, construcció d'una nova escala en l’accés nord del parc, més segura i accessible.

Full informatiu - març 2018

 

 

20190327_primavera Parc Infanta-20532.jpg

Maig 2018

Millora de les placetes de l’avinguda del Baix Llobregat

Remodelació de les places Narcís Monturiol, Francesc Layret, i el tram de vorera entre els carrers Sant Jeroni i Sant Lluís. Actualització de diferents àrees d’esbarjo per a infants i per a la gent gran al llarg de l'avinguda del Baix Llobregat, increment de la vegetació i renovació del mobiliari urbà.

Full informatiu - novembre 2017

Full informatiu - maig 2018

 

20180513_Noves places Av Baix Llobregat-7617.jpg

Gener 2018

Reurbanització del carrer Verge de Montserrat

Transformació del carrer Verge de Montserrat en un ampli passeig per a vianants amb més vegetació i zones de descans. Creació d'un nou corredor que va des del carrer de Rubió i Ors fins a l’avinguda del Baix Llobregat, i acosta la ciutadania des del centre de Cornellà a la passarel·la que dona accés al riu Llobregat.

Full informatiu - novembre 2017

Full informatiu - gener 2018

20190327_carrer Verge de Montserrat-20470.jpg

Octubre 2018

Reurbanització de l’avinguda dels Alps i millora del parc de Rosa Sensat

Creació , a l'avinguda dels Alps, d'un un espai d’ús urbà a dos nivells en què es prioritza els vianants i es minimitza l’impacte del trànsit rodat, eliminant dos dels quatre carrils de circulació a tot el seu traçat, i creant voreres àmplies, àrees verdes i un carril bici de doble sentit.

Remodelació del parc Rosa Sensat com a nou parc de la lectura, creant un espai específic per desenvolupar activitats com presentacions de llibres i tallers. A més, la creació d’un nou talús vegetal, a la part superior del vial, suposa una ampliació del mateix parc.

Full informatiu - juliol 2017

Flyer inauguració - octubre 2018

 

 

 

 

 

 

20201118-Parc de Rosa Sensat-3815.jpg

20190619_Av Alps reformada-3183.jpg

Abril 2017

Remodelació integral del parc de la Ribera

Recuperació d'aquest espai per a la ciutadania, atenent les necessitats plantejades pels veïns de la zona en els processos participatius. El disseny actual és més multifuncional, amb una bona qualitat visual, ambiental i més amable i integrat al barri.

Full informatiu - octubre 2016

Full informatiu - març 2017

Flyer inauguració - abril 2017

20170402_Inauguracio Parc Ribera-0472.jpg

20190327_primavera Parc Ribera-20314.jpg