Cornellà Natura

Gestió ecològica i corresponsabilitat

GESTIÓ ECOLÒGICA

PlacesAvBaixLlobregat_Maig'18-7640.JPGA Cornellà es promou un nou sistema del manteniment del verd, més ecològic i amb més beneficis per a les persones i per a col·lectius concrets amb sensibilitat als productes químics. Per a la gestió del verd urbà públic es tenen en compte criteris ecològics com:

iconfinder-tick_green_1398912.png Tria d'espècies que consumeixen poca aigua

iconfinder-tick_green_1398912.png Increment de la biodiversitat vegetal

iconfinder-tick_green_1398912.png Tècniques de reg eficient

iconfinder-tick_green_1398912.png Sistemes de drenatge sostenible

iconfinder-tick_green_1398912.png Ús d’adob orgànic

iconfinder-tick_green_1398912.png Lluita biològica contra plagues i malalties

 

 

Corresponsabilitat

20180605_activitats Dia Medi Ambient-7552.JPG

iconfinder-tick_green_1398912.png No arrencar ni fer malbé les plantes

iconfinder-tick_green_1398912.png No trepitjar els parterres ni els escocells

iconfinder-tick_green_1398912.png No deixar que els gossos accedeixin a parterres i escocells

iconfinder-tick_green_1398912.png Recollir els excrements dels animals de les zones verdes i diluir amb aigua els orins

iconfinder-tick_green_1398912.png No llençar brutícia enlloc