Cornellà Natura

Recollida de residus

contenidors-2022.jpgRecollida selectiva en contenidors

Cornellà disposa de cinc tipus de contenidors al carrer per a les principals fraccions de residus: matèria orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre, i rebuig (o resta). La ciutat compta amb 1084 contenidors de  residus de les diferents fraccions, ubicats en 153 punts.

La recollida de residus dels contenidors es fa de manera automatitzada i robotitzada amb camions recol·lectors mono operador de càrrega lateral, els 365 dies de l'any i en diferents torns segons fracció: vidre, orgànica i resta/rebuig en torn de matí, paper i envasos en torn de tarda. El servei està prestat per una empresa concessionària, adjudicatària del concurs públic convocat per l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

 

Per què separem els residus?

Dipositar els residus que generem diàriament de manera correcta, i a dins del contenidor corresponent, augmenta la netedat de la via pública i possibilita que molts d'ells es puguin reciclar, contribuint a preservar el medi ambient i disminuint la despesa municipal en serveis i a les plantes de gestió de residus. Fer-ho en l'horari estipulat evita molèsties al veïnat.

Els contenidors actuals estan preparats per donar compliment a l’obligació legal autonòmica d’individualitzar els sistemes de recollida de residus identificant el productor. Disposen d’unes reixes calibrades per evitar l’abocament de residus impropis de la fracció a la qual estan destinats.

 

contenidor-rebuig-2022-7677.jpg

Rebuig (tapa grisa)

 Burilles, bolquers, compreses, pols d'escombrar, cotó, bolígrafs, llapis usats, tovalloletes, excrements d’animals, ceràmiques, joguines trencades...

 Residus reciclables, residus especials...

Com: dipositar-los en una bossa ben tancada dins del contenidor.

contenidor-organica-2022-7679.jpg

Orgànica (tapa marró)

 Restes de verdura, fruita, peix o marisc, carn, pòsits de cafè, restes d'infusions, menjar sòlid en mal estat, restes de flors i plantes, closques d'ou, tovallons de paper usats,  productes alimentaris sense envàs...

 Paper, paper transparent, compreses i bolquers, excrements d'animals, serradures...

Com: dipositar-los en una bossa compostable ben tancada dins del contenidor.

 

contenidor-paper-2022-7666.jpg

Paper i cartró (tapa blava)

 Fulls, revistes, diaris, sobres, embolcalls de paper o cartró, capses de qualsevol tipus plegades...

 Paper de cuina usat, fotografies, paper d’alumini...

Com: dipositar-los dins del contenidor. Les caixes s’han de plegar per permetre aprofitar el volum del contenidor.

contenidor-envasos-2022-7664.jpg

Envasos lleugers (tapa groga)

 Envasos de plàstic de iogurts, d'aigua, de refresc, brics, llaunes metàl·liques, paper d'alumini, safates de porexpan...

 Esprais plens, pots metàl·lics de pintura, productes d'informàtica, cd's, productes químics, joguines, pneumàtics, residus de medicaments...

Com: dipositar-los dins del contenidor. Les garrafes d'aigua i ampolles grans de plàstic s’han d’aixafar per permetre aprofitar el volum del contenidor.

contenidor-vidre-2022-7659.jpg

Vidre (tapa verda)

 Envasos de vidre (ampolles, pots de conserva, melmelades, colònies...)

 Taps d'ampolles, vidres plans, miralls, bombetes, fluorescents...

Com: dipositar-los dins del contenidor, preferiblement de dia per evitar que el soroll molesti el veïnat.

 


Com funcionen?

 

Què va a cada contenidor?

residu-on-vas-web.jpg

Si tens dubtes, consulta la web https://www.residuonvas.cat/ca


 

Recollida de mobles i voluminosos

recollida-mobles-2021-iman.pngL'Ajuntament de Cornellà ofereix un servei de recollida de residus voluminosos (mobles, electrodomèstics de línia blanca i trastos vells). Aquest servei és exclusiu per a particulars (no per a comerços, indústries o d'altres activitats professionals, que hauran dirigir-se a la deixalleria municipal o contractar un gestor de residus autoritzat).

Com fer el tràmit de petició de recollida:

- Per telèfon: concertar el dia de la recollida trucant al 93 634 55 55, de dilluns a divendres laborables de 8.00 a 14.00h.
- Online, mitjançant l'enllaç https://ajuntament.cornella.cat/mobles

 

NO es retiren:
· Restes d'obres, sanitaris, runes o vidres
· Esporga d'arbres o restes de jardineria
· Productes específics (pintures, fluorescents, piles, dissolvents...)
· Electrodomèstics, aparells elèctrics i electrònics substituïts per un nou. La retirada l'ha d'efectuar el comerç que ha venut el nou

 


residus-acceptats-deixalleria.jpg

 

Altres residus

A les llars generem, amb menor quantitat o freqüència, altres residus que per les seves característiques especials no podem llençar a cap de les cinc fraccions dels contenidors de carrer, i que disposen de punts de recollida, a través de les deixalleries, les Re-Parades o altres punts específics per cada tipus de residu.

Deixalleries de Cornellà

Les Re-Parades