Cornellà Natura

Recollida de residus

Maig'16-5074.JPGRecollida selectiva en contenidors

Cornellà disposa de 5 tipus de contenidors al carrer per a les principals fraccions de residus: matèria orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre, i resta o rebuig. La ciutat compta amb 1080 contenidors de  residus de les diferents fraccions, ubicats en 153 punts.

La recollida de residus dels contenidors es fa de manera automatitzada i robotitzada amb camions recol·lectors mono operador, els 365 dies de l'any i en diferents torns segons fracció (paper, envasos, vidre i orgànica en torn de matí; la resta, de nit). El servei està prestat per una empresa, l'adjudicatària del concurs públic convocat per l'Ajuntament de Cornellà. 

Dipositar els residus que generem diàriament de manera correcta, al contenidor corresponent, possibilita que molts d'ells es puguin reciclar i així es contribueix a preservar el medi ambient, tot disminuint la despesa municipal a les plantes de gestió de residus. Fer-ho en l'horari estipulat evita molèsties al veïnat i serveix per mantenir la ciutat més neta i endreçada.

 

contenidor_rebuig.jpgRebuig (tapa beix)

iconfinder-tick_green_1398912.png Burilles, bolquers, compreses, pols d'escombrar, cotó, bolígrafs, llapis usats, tovalloletes, excrements d’animals, ceràmiques, joguines trencades...

iconfinder-cross_red_5233.ico Residus reciclables, residus especials...

Quan: De 20.00 a 21.30 hores

Com: Dipositar-lo dins del contenidor i en bossa ben tancada.

 

 

 

contenidor_organica.jpgOrgànica (tapa marró)

iconfinder-tick_green_1398912.png Restes de verdura, fruita, peix o marisc, carn, pòsits de cafè, restes d'infusions, menjar sòlid en mal estat, restes de flors i plantes,  closques d'ou, tovallons de paper usats,  productes alimentaris sense envàs...

iconfinder-cross_red_5233.ico Paper, paper transparent, compreses i bolquers, excrements d'animals, serradures...

Quan: De 20.00 a 7.00 hores

Com: Dipositar-la dins del contenidor i en bossa ben tancada.

 

contenidor_paper.jpgPaper i cartró (tapa blava)

iconfinder-tick_green_1398912.png Fulls, revistes, diaris, sobres, embolcalls de paper o cartró, capses de qualsevol tipus plegades...

iconfinder-cross_red_5233.ico Paper de cuina usat, fotografies, paper d’alumini...

Com: Dipositar-los dins del contenidor. Les caixes s’han de plegar per permetre aprofitar el volum del contenidor.

  

 

 

contenidor_envasos.jpgEnvasos lleugers (tapa groga)

iconfinder-tick_green_1398912.png Envasos de plàstic de iogurts, d'aigua, de refresc, brics, llaunes metàl·liques, paper d'alumini, safates de porexpan...

iconfinder-cross_red_5233.ico Esprais plens, pots metàl·lics de pintura, productes d'informàtica, cd's, productes químics, joguines, pneumàtics, residus de medicaments...

Com: Dipositar-los dins del contenidor. Les garrafes i ampolles de plàstic s’han d’aixafar per permetre aprofitar el volum del contenidor.

 

 

contenidor_vidre.jpgVidre (tapa verda)

iconfinder-tick_green_1398912.png Envasos de vidre (ampolles, pots de conserva, melmelades, colònies...)

iconfinder-cross_red_5233.ico Taps d'ampolles, vidres plans, miralls, bombetes, fluorescents...

Quan: De 8.00 a 21.30 hores

Com: Dipositar-lo dintre del contenidor.

 
 

 

Recollida de mobles i voluminosos

recollida-mobles-2021-iman.pngL'Ajuntament de Cornellà ofereix un servei de recollida de residus voluminosos (mobles, electrodomèstics de línia blanca i trastos vells). Aquest servei és exclusiu per a particulars (no per a comerços, indústries o d'altres activitats professionals, que hauran dirigir-se a la deixalleria municipal o contractar un gestor de residus autoritzat).

Com fer el tràmit de petició de recollida:

- Per telèfon: concertar el dia de la recollida trucant al 93 634 55 55, de dilluns a divendres laborables de 8.00 a 14.00h.
- Online, mitjançant l'enllaç https://ajuntament.cornella.cat/mobles

 

NO es retiren:
· Restes d'obres, sanitaris, runes o vidres
· Esporga d'arbres o restes de jardineria
· Productes específics (pintures, fluorescents, piles, dissolvents...)
· Electrodomèstics, aparells elèctrics i electrònics substituïts per un nou. La retirada l'ha d'efectuar el comerç que ha venut el nou

 


Altres residus

A les llars generem, amb menor quantitat o freqüència, altres residus que per les seves característiques especials no podem llençar a cap de les cinc fraccions dels contenidors de carrer, i que disposen de punts de recollida, a través de les deixalleries, les Re-Parades o altres punts específics per cada tipus de residu.

Deixalleries de Cornellà

Les Re-Parades