Parcs i espais naturals

Els espais verds són un element important a protegir i a incrementar per al benestar mediambiental de la ciutat.