Consulta a l'OMIC de Cornellà

OMIC_banner_CAT.pngEl Servei Públic de Consum (OMIC) de l'Ajuntament de Cornellà  de Llobregat només és competent en temes de consum,  quan les persones consumidores estan  empadronades en aquest municipi. Mitjançant aquest formulari ens podeu sol·licitar informació sobre qualsevol tema de consum.

  1. Ompliu el formulari amb les dades requerides
  2. Feu clic a la icona ENVIAR

Us farem arribar una resposta tan aviat com sigui possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Dades de contacte de la persona reclamant
Municipi  

Codi postal  

D'acord amb el Reglament general de protecció de dades us informem que les dades personals seran tractades només per a la finalitat per a la qual han estat facilitades a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, qui actua en exercici del poder públic atribuït per la normativa vigent. Podeu consultar la informació sobre protecció de dades a la web municipal. Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació o oposició al tractament, mitjançant un escrit presentat al registre general d'entrada. L'adreça de contacte de la persona delegada de protecció de dades a qui podeu adreçar-vos és omic@aj-cornella.cat.