Atenció a persones amb dependència

20180227_Residencia Teresa Duran-17121.jpgSol·licitud de valoració

Un cop heu omplert i signat la sol·licitud i heu reunit la documentació necessària, l’heu de lliurar a qualsevol registre oficial. A Cornellà, ho podeu fer a:

Els Serveis de Valoració de la Dependència (SEVAD)

Realitzen la valoració funcional de la situació de dependència, aplicant el barem de valoració de dependència i l'instrument específic de zero a tres anys.

En cas d'incidències, reprogramen o proposen la desestimació de la sol·licitud.

La Comissió de Valoració revisa les valoracions i emet un informe amb la proposta del grau de dependència.

Resolució

A partir de l'informe del procés de valoració, el Servei d'atenció a persones dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i famílies de la Generalitat emet la resolució en un termini màxim de tres mesos.

Quan s'ha emès la resolució, els serveis socials de l'Ajuntament de Cornellà o els del centre on es troba ingressada la persona interessada es posen en contacte amb ella per realitzar el Programa individual d'atenció (PIA). 

El Programa Individual d'Atenció (PIA) determina les modalitats d'intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell/o grau.

En l'elaboració del PIA, preval el criteri professional.

La documentació original del PIA (Síntesi de l’informe social, Acord del Programa Individual d’Atenció i documentació complementària) es tramet al Registre del Servei Territorial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, que emet la corresponent resolució.

Tenen caràcter prioritari i es faciliten a través de l'oferta del Sistema públic de serveis socials mitjançant centres i serveis públics o privats concertats degudament acreditats. Hi poden accedir totes aquelles persones que hagin obtingut el reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat resol quins serveis socials s'assignen en cada cas a les persones amb dependència a partir del Programa Individual d'Atenció (PIA), segons la situació personal, l'entorn familiar i la disponibilitat de serveis.

Trobareu més informació al següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/temes/serveis/

20121130_Mercat Marsans-16082.jpgLes Ajudes Personals són un seguit de serveis que ofereix la Fundació per a l'Atenció a les Persones Dependents adreçats a persones amb problemes de mobilitat personal (gent gran, persones dependents, discapacitats...). Principalment, es tracta d'un servei d'ajuda per sortir de casa i ajuda per transportar la compra.

 

A qui s'adreça?


iconfinder_tick_green_1398912.png Usuaris de transports adaptat amb ajuda insuficient
iconfinder_tick_green_1398912.png Persones dependents en habitatges sense ascensor
iconfinder_tick_green_1398912.png Persones amb problemes de mobilitat
iconfinder_tick_green_1398912.png Persones que viuen soles en períodes de convalescència

 

iconfinder_language_326663.png Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents

cornella-cuida.jpgCicle de conferències i tallers adreçats a totes les persones cuidadores no professionals, amb una sessió mensual de 90 minuts, impartits per l’equip tècnic de la Fundació per a l'Atenció a les Persones Dependents.

Cada any donen suport a prop de 2.000 famílies que es troben en aquesta situació. Podeu consultar també els consells que es recullen a l'espai Aula Cuidadora i escoltar el programa que s'emet a Ràdio Cornellà.

iconfinder_language_326663.png Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents

20180927_Tendals AvSalvadorAllende-11224.jpgEs tracta de campanyes de caràcter preventiu i assistencial impulsada per l’Ajuntament de Cornellà i la Creu Roja que s’activa durant els mesos de més calor/fred per minimitzar els efectes de la pujada/baixada de les temperatures entre la població de més risc, amb especial atenció a les persones de més de 75 anys que viuen soles, o amb una altra persona d’edat similar, i que no estan en un circuit d’assistència social o de salut.

L’atenció a les persones grans es fa seguint els paràmetres dels Serveis Socials de l’Ajuntament, que són notificats davant de qualsevol situació de risc perquè posin en marxa el protocol habitual.

 

Més informació

iconfinder_location_211767.png Oficina de la Creu Roja de Cornellà - Carrer de Rubió i Ors, 104

 iconfinder_telephone_134148.png   93 474 14 12

iconfinder_mail_183573.png cornella@creuroja.org