Prestacions per a infants i adolescents

20160302_Menjador escolar-1672.jpgQuè és el servei?

Ajut econòmic complementari a l'ajut individual de menjador que atorga el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

 

A qui s’adreça?

A famílies en situació de risc d'exclusió social amb fills i/o filles atesos/es pels serveis bàsics d'atenció social.

 

Com s’hi pot accedir?

A través dels Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP) que hi ha a cada barri.

    

 

 

20170609_Activitats Dignitat carrer Miranda-6199.jpgQuè és el servei?

Ajuts econòmics amb l'objectiu d'aconseguir que els infants amb necessitats socioeducatives participin en activitats de lleure.

 

Què ofereix?

Suport econòmic a les famílies per a la participació dels infants en activitats de lleure educatiu: esplai diari, activitats esportives, casals d'estiu, entre d’altres.

Participació en el Pla d'intervenció social en què s’adscriuen els ajuts.

 

A qui s’adreça?

A famílies amb infants ateses pels serveis bàsics d'atenció social.

 

Com s’hi pot accedir?

A través dels Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP) que hi ha a cada barri.

 

Cost del servei

Variable en funció de la  situació i del cost de l’activitat.

 

Què és el servei?

És un ajut econòmic per a alimentació i higiene infantil amb la finalitat de contribuir a cobrir necessitats bàsiques de la petita infància.

 

Què ofereix?

Suport econòmic a les famílies per cobrir les despeses d’alimentació infantil (amb pauta pediàtrica) i/o bolquers durant un període de temps no superior a 6 mesos.

 

A qui s’adreça?

S’adreça a famílies en situació de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió social ateses per serveis bàsics d'atenció social, amb infants d'entre 0 i 2 anys.

 

Cost del servei

Alimentació infantil: 92€ mensuals.

Bolquers: 40€ mensuals.

 

Com s’hi pot accedir?

A través dels Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP) que hi ha a cada barri.