Programes d'atenció domiciliària

Què és el servei?

És un conjunt d’accions dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social.

Es concreta amb el desplaçament d’un/a treballador/a familiar i/o un/a auxiliar de la llar al domicili del ciutadà/na. Les funcions que realitzen són de caràcter assistencial, preventiu o educatiu pactades amb l’usuari.

 

A qui s’adreça?

A persones i/o famílies valorades des dels serveis bàsics d'atenció social primària de l'Ajuntament de Cornellà, amb dificultats per desenvolupar les activitats de la vida diària per manca d’autonomia personal o dificultats d'integració i/o amb dependència reconeguda.

 

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se en primera instància al Servei d’Informació i Primera Acollida (SIPA), o als Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP) que hi ha a cada barri.

Què és el servei? 

Consisteix en el lliurament d’àpats a domicili, generalment a les persones beneficiaries del servei d’ajuda a domicili, a fi de garantir la cobertura de les seves necessitats nutricionals i d’un àpat diari saludable i equilibrat, de manera que li permeti prolongar l’estada a casa seva.

 

A qui s’adreça?

A totes aquelles persones que, tot i ser autònomes per alimentar-se i mantenir un estat cognitiu intacte o lleument deteriorat, no poden preparar-se els àpats o necessiten ajuda per fer-ho i no poden desplaçar-se a cap menjador públic i no tenen cap suport social i/o familiar o tenen un suport insuficient per cobrir les atencions que necessiten.

 

Com s’hi pot accedir? 

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se als Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP) que hi ha a cada barri.

 

Què oferim?

Servei de préstec d’ajuts tècnics (cadires de dutxa, baranes de llit, rentacaps, grues, etc.) amb la finalitat de millorar l’adaptació de l’habitatge i promoure l’autonomia de la persona.

 

A qui s’adreça?

A totes aquelles persones del nostre municipi amb manca d’autonomia temporal o permanent que poden tenir un major grau d’autonomia en les activitats de la vida diària.

 

Com s’hi pot accedir?

A través dels/de les professionals referents dels Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP) que hi ha a cada barrio a petició dels serveis de salut.

 

Què oferim?

Ajuts per arranjaments i petites reparacions o adaptacions de l’habitatge que són necessàries per millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables.

 

A qui s’adreça?

A aquelles persones grans que per la seva situació econòmica no poden fer millores a la seva llar per resoldre problemes d’humitat, instal·lacions deficients..., o no cobreixen les noves necessitats que han sorgit al fer-se dependents (lavabos amb barreres, cuines sense seguretat, etc.).

 

Com s’hi pot accedir?

A través dels Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP) que hi ha a cada barri.

 

20200203_gent gran a casa-5762.jpgQuè és el servei?

Atenció domiciliària que, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència, donar una resposta ràpida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior.

Es presta mitjançant el suport d’un equip de professionals i de les tecnologies de teleassistència i telealarma.

 

Què ofereix?

iconfinder_tick_green_1398912.png Contacte permanent amb l’exterior i accés als serveis de la comunitat.

iconfinder_tick_green_1398912.png Resposta immediata en cas d’emergència.

iconfinder_tick_green_1398912.png Seguretat i suport a la persona usuària i a la seva família.

iconfinder_tick_green_1398912.png Evitar o retardar l'ingrés residencial.

 

A qui s’adreça?

Servei adreçat a persones que no compten amb companyia a totes hores, volen continuar vivint al seu domicili i es troben en situació de patir alguna urgència i no tenir a ningú que les ajudi.

 

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se en primera instància al Servei d’Informació i Primera Acollida (SIPA), o als Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP) que hi ha a cada barri.