Servei d'Atenció a Domicili (SAD)

Què és el servei?

És un conjunt d’accions dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social.

Es concreta amb el desplaçament d’un/a treballador/a familiar i/o un/a auxiliar de la llar al domicili del ciutadà/na. Les funcions que realitzen són de caràcter assistencial, preventiu o educatiu pactades amb l’usuari.

 

A qui s’adreça?

A persones i/o famílies valorades des dels serveis bàsics d'atenció social primària de l'Ajuntament de Cornellà, amb dificultats per desenvolupar les activitats de la vida diària per manca d’autonomia personal o dificultats d'integració i/o amb dependència reconeguda.

 

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se en primera instància al Servei d’Informació i Primera Acollida (SIPA), o als Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP) que hi ha a cada barri.