Serveis de transport adaptat

Què és el servei?

Transport especial per a ciutadans/es amb mobilitat reduïda.

A qui s’adreça?

  • El servei de transport adaptat fix és col·lectiu i s’adreça a persones majors de 65 anys que estiguin en situació de dependència o a persones amb certificat de discapacitat.

  • El servei de transport adaptat esporàdic pretén cobrir les necessitats de transport de les persones amb discapacitat que no poden fer ús del transport públic ordinari per als seus desplaçaments esporàdics.

transport-adaptat.jpg

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se en primera instància al Servei d’Informació i Primera Acollida (SIPA), o als Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP) que hi ha a cada barri.

Més informació del servei