Polítiques d'igualtat

Què fer

shutterstock_227423068.jpgEn cas de maltractament físic o agressió sexual:

 • Ves a un centre sanitari, sense rentar-te ni canviar-te de roba.
 • Demana un certificat mèdic.
 • Amb el certificat mèdic ves a la comissaria de Mossos d'Esquadra o jutjat de guàrdia i fes una denúncia per agressió.
 • Si hi ha testimonis és convenient anar-hi amb ells.
 • Abans de signar la denúncia llegeix-la i comprova que s'ajusta al que has declarat.
 • Exigeix una còpia de la denúncia.
 • Al Centre d'Informació i Recursos per a les Dones (carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18) disposem d’atenció integral, social,  jurídica i psicològica: truca'ns al telèfon 93 474 28 41.

Truqueu al 092 o al 112, aneu als cossos de seguretat  i a un centre de salut. Al centre de salut, demaneu un informe mèdic (és una prova objectiva de l’agressió). En cas d’agressió sexual, aneu al centre sanitari, sense rentar-vos ni canviar-vos de roba.

Si aneu primer al centre mèdic, porteu l’informe a la policia local o a la comissaria dels mossos d’esquadra per denunciar els fets: heu estat víctimes d'un delicte. Si hi ha testimonis, és convenient informar-los o anar-hi amb ells.

Podeu demanar assessorament jurídic per fer la denuncia. Abans de signar-la, llegiu-la i comproveu que s’ajusta al que heu declarat, perquè, si hi ha judici, només es jutjarà el que  hi sigui recollit. Si hi  falta algun fet, feu-ho saber per tal que s'hi inclogui abans de signar-la. Demaneu sempre una còpia de la denúncia.


20101124_Acte violencia genere_634.jpgSi els maltractaments són a casa:

 • Truca als telèfons que es relacionen a continuació.
 • Tu i els teus fills i filles podeu marxar del domicili conjugal i restar-ne fora durant 30 dies, si durant aquests temps presentes la denúncia o demanada de separació al jutjat.
 • Abans de sortir de casa recull els objectes personals i alguns documents(llibretes d’estalvi, cartilla de la seguretat social, certificats mèdics, etc.)
 • Al Centre d'Informació i Recursos per a les Dones (carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18) disposem d’atenció integral, social,  jurídica i psicològica: truca'ns al telèfon 93 474 28 41.
 • Pots adreçar-te a Serveis Socials del teu barri, on t’orientaran dels recursos necessaris per a la teva situació.

També són maltractaments els insults, les amenaces, les humiliacions i són denunciables.

Quan provoqui una discussió intenteu no respondre de forma agressiva, mireu de no entrar en una escalada de violència que pot agreujar la vostra situació. Sempre que pugueu, sortiu de casa. Si no és possible, amagueu-vos en una habitació  amb pany i truqueu a emergències (092 o 112). Si teniu els vostres fills i filles amb vosaltres, també han d'amagar-se i, si són prou grans, també poden trucar.

Vosaltres i els vostres fills i filles podeu marxar del domicili. La llei assenyala que podeu restar-ne fora durant 30 dies, període en què us heu d’assessorar jurídicament per iniciar els tràmits de separació i regularitzar la situació dels menors. D’aquesta manera, no podreu ser denunciades per abandonament.

Abans de sortir de casa, recolliu els vostres objectes personals i alguns documents (llibretes d’estalvi, targeta sanitària, certificats mèdics, llibre de família). També podeu deixar-los prèviament en algun lloc segur per si heu de marxar urgentment.

El Departament d'Interior ha editat un opuscle en diversos idiomes amb un recull de mesures d'autoprotecció per a dones víctimes de violència masclista. Inclou recomanacions per afrontar una situació de violència masclista en l'àmbit de la parella en qualsevol de les seves fases: des d'aprendre a detectar-la fins a saber com actuar quan ja s'ha produït l'agressió o quan ja s'han dictat mesures judicials de protecció.