AGENDA SOCIAL I URBANA PER ENFORTIR LA COMUNITAT

La creació de l’Agenda Social i Urbana per Enfortir la COmunitat (ASUECO) és el pas que permet definir l’agenda de la ciutat de Cornellà de Llobregat orientada a la construcció del futur, oberta cap a la ciutadania, les formacions polítiques i els agents socials i econòmics compromesos amb la ciutat, tant a títol col·lectiu com a títol individual, per abordar un anhel comú de recuperar, enfortir i millorar les nostres fortaleses.

Els seus objectius i actuacions s'emmarquen en els àmbits de la pobresa; la salut, el benestar social i la solitud; l'educació; la igualtat de gènere; l'activitat econòmica; el camí cap a una ciutat inclusiva i segura; el projecte Cornellà Natura; i l'accés a l'habitatge. Prop de 40 agents socials i partits polítics de la ciutat s'han sumat a l'ASUECO, en un acord signat el 25 de febrer de 2021 al Citilab.

Presentació

 Agenda Social i Urbana per Enfortir la COmunitat (ASUECO)

 Agents socials, entitats i partits signants

 

Memòria 2021-2023

El 23 de febrer de 2023, l'Agenda ASUECO va celebrar un plenari on es van explicar els objectius i mesures impulsades a la ciutat en els darrers dos anys sota el paraigua d'aquest instrument de transformació i creixement comunitari, en què s'han implicat prop de 150 persones d'una quarantena d'entitats, agents socials i partits polítics.

Més informació

Cicle de conferències

REFLEXIONS DE CIUTAT (abril-juny 2022)

 

Antecedents 

L'ASUECO pren el relleu d'anteriors acords impulsats des de la ciutat de Cornellà per fer front, a través del consens, als reptes socials amb què es troba la ciutat.

 Més informació

 

Notícies del projecte