L'Agenda Social i Urbana per Enfortir la COmunitat (ASUECO) posa en marxa les seves comissions sectorials de treball | 17.5.2021

Els dies 10, 11 i 12 de maig de 2021 se celebraren les sessions de treball de les tres comissions sectorials de l’ASUECO, amb el propòsit de coordinar les contribucions i impulsar les iniciatives plantejades per als membres integrants de cara a assolir els 125 objectius fixats en l’Agenda.

  

Comissió 1, “Cornellà Humana i Verda”

Així, el dilluns 10, la Comissió 1 es reuní per abordar la situació local pel que fa a l’esfera social, amb problemàtiques com la pobresa, la salut, la solitud i l’habitatge, la sostenibilitat i la qualitat ambiental així com qüestions d’indole inclusiu o de seguretat.

Els participants compartiren, a partir dels plans de mesures i actuacions municipals presentades en la sessió, punts de vista i reflexions comunes, fent aportacions a l’entorn de la lluita contra la pobresa i l’atur, l’atenció a la gent gran i a persones dependents, l’activació d’un Pla d’ajuts econòmics i d’emergència social en suport als afectats pels estralls de la pandèmia com també del Pla d’Habitatge municipal aprovat pel Ple de l’Ajuntament o les actuacions previstes en el programa estratègic “Cornellà Natura” en matèria ambiental, de sostenibilitat i mobilitat.

Documents presentats en el marc de la Comissió 1:

 


Comissió 3, “Cornellà Activa i Emprenedora”

El dimarts 11, fou el torn de la Comissió 3, on s’escometien les accions econòmiques i laborals recollides en l’Agenda. Seguint el fil d’un document marc de treball redactat per a aquest primera sessió, els participants d’aquesta trobada inicial assentaren les bases per posar en marxa noves iniciatives orientades a impulsar l’activitat econòmica, com ara la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les empreses o el foment de l’ocupació, com també concretar actuacions per combatre l’exclusió social i afavorir la plena integració social. També s’oferiren per part dels agents participants d’accions de suport en matèria de formació de cara a accedir a l’ocupació laboral.

Documents presentats en el marc de la Comissió 3:

 


Comissió 2, “Cornellà Educadora i Inclusiva”

Finalment el dimecres 12 de maig es plantejaren les proposicions inicials per fer-se càrrec dels reptes sectorials i es compartiren les contribucions formulades per les persones participants en matèria educativa, d’integració, de civisme i d’igualtat de gènera per avançar cap a una ciutat completament inclusiva. Partint del document de treball plantejat a instàncies de les àrees municipals competencials, la Comissió va establir les línies de treball per garantir una educació de qualitat, reduint tot tipus de bretxa que impedeixi la cohesió social i afavoreixi l’exclusió de persones de la comunitat. També es recolliren propostes per fiançar la igualtat i la integració en tots els estadis de la vida local.

Documents presentats en el marc de la Comissió 2:

 


Un total de 82 persones, provinents d’entitats, institucions i partits polítics participaren en aquesta primera convocatòria de les Comissions de treball, que de manera continuada dialogaran, reflexionaran i sobre tot actuaran per tirar endavant els objectius i reptes que hauran de permetre que Cornellà enforteixi el seu teixit social i cívic, on ningú quedi enrere, i alhora, aconseguir ser, a curt termini, una ciutat humana i sostenible.