El Consell de Ciutat

20180212_Reunio Consell Ciutat-10342.jpgEl Consell de Ciutat és un òrgan consultiu, de participació i diàleg a la ciutat que es va constituir el 24 de gener de 2013. El Consell contribueix a crear un espai de debat, consens i coordinació permanent entre la ciutadania, les institucions i dels poders públics, facilitant que s'apropi la gestió municipal als veïns i veïnes de Cornellà. 

Ostenta funcions d’informació, estudi, debat i  assessorament per a la determinació de les grans línies de la política municipal que incideixen en el desenvolupament estratègic,  econòmic, social, cultural i sostenible de la ciutat, segons la normativa recollida al Reglament Orgànic Municipal. 

 

Composició

El Consell de Ciutat està format per un grup de persones escollides de forma diversa, per tal de  garantir la màxima pluralitat i sensibilitat social.

Hi estan representats, a més de l'alcalde, els diferents grups municipals, un representant de cadascun de la resta de consells de participació sectorials de la ciutat,  deu persones en representació d'entitats o institucions significatives de la ciutat, cinc persones d'especial rellevància ciutadana, i també cinc ciutadans o ciutadanes de Cornellà que desitgin formar-ne part i participin en la convocatòria que es realitza al principi de cada mandat municipal.

 

  Membres del Consell de Ciutat (mandat 2019-2023)

  Més informació a la web de Govern Obert