Informes i documentació

Informes anuals sobre les actuacions del Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat i altra documentació relacionada.

INFORMES ALTRA DOCUMENTACIÓ

 


Informes

INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2022)

INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2021)

INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2020)

INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2019)

INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2018)

Quadríptic/resum de l'Informe del Síndic de Greuges 2018

INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2017)

Quadríptic/resum de l'Informe del Síndic de Greuges 2017

INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2016)

Quadríptic/resum de l'Informe del Síndic de Greuges 2016

INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2015)

Quadríptic/resum de l'Informe del Síndic de Greuges 2015

INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2014)

Quadríptic/resum de l'Informe del Síndic de Greuges 2014

INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2013)

Quadríptic/resum de l'Informe del Síndic de Greuges 2013

INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2012)

Quadríptic/resum de l'Informe del Síndic de Greuges 2012

Constatacions de les V Jornades sobre la CESDHC

V Jornades locals sobre la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans (9 i 11 d'abril de 2013)

Gestió de la crisi i Drets Humans: què fer?

Constatacions de les IV Jornades sobre Drets Humans a la ciutat: "Drets dels menors: detecció precoç i treball en xarxa"

INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2011)

Quadríptic/resum actuacions del Síndic de Greuges 2011

Carta de Serveis i Bones Pràctiques (desembre 2011)

INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2010)

INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2009)

Tríptic Informe Síndic de Greuges 2009

Constatacions de les II Jornades Locals sobre la “Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat”

Propostes de les II Jornades Locals sobre la "Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat"

Propostes de les I Jornades Locals sobre la "Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat"

INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2008)

Informe extraordinari del Síndic de Greuges de Cornellà al Ple de l’Ajuntament de la ciutat, sobre la col·lisió/conculcació de drets produïda arrel de la inscripció i adjudicació de places de les Escoles bressol municipals per al curs 2008-2009 (26/06/2008).Altra documentació

Nomenament i retribucions del Síndic Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat 2013

Reglament Orgànic regulador del funcionament i règim jurídic del Síndic/a municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat

Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2007

Modificacions efectuades al Reglament Orgànic Municipal 2007

Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya

Estatut de Catalunya

Constitució Espanyola

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat

Declaració Universal dels Drets Humans

Els drets dels ciutadans i ciutadanes de Cornellà de Llobregat