Inauguración del 7º concurso Teatre Amateur Ciutat Cornellà

Acto de inauguración del 7º concurso Teatre Amateur Ciutat Cornellà

Hora: 18:30 h.

Lugar: Sala Teatre Ramon Romagosa del Patronat Cultural