UNIVERSITAT D'ESTIU DE LES DONES: 'LES SERIES DE TV ACTUALS I EL ROL DE LA DONA'

"Les series televisives actuals. El rol de la dona"
Fecha y hora 15/07/2011 a les 9.00
Maria Pilar Medina Bravo, professora de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
Lugar: Citilab. Can Suris, s/n
Información, inscripción y matrícula: www.ub.edu/estiudones
Telf: 93 402 02 02