UNIVERSITAT D'ESTIU DE LES DONES: 'EL TREBALL DE LES DONES EN L'ESPAI PÚBLIC'

"El treball de les dones en l'espai públic"
Fecha y hora: 11/07/2011 a las 09.00h
Núria Pumar, Professora titular de Dret del Treball, Universitat de Barcelona.
Información, inscripción y matrícula: www.ub.edu/estiudones
Lugar: Citilab, Can Suris s/n
Telf: 93 402 02 02