UNIVERSITAT D'ESTIU DE LES DONES: 'LA DONA, DE L'ESPAI PRIVAT AL PÚBLIC'

"La dona: de l'espai privat al públic"
Fecha y hora: 12/07/2011 a las 9.00h
Núria Pumar, Professora titular de Dret del Treball, Universitat de Barcelona.
Información, inscripción y matrícula: www.ub.edu/estiudones
Lugar: Citilab, Can Suris s/n
Telf: 93 402 02 02