UNIVERSITAT D'ESTIU DE LES DONES: 'EL TRACTAMENT DE LES DONES PELS MITJANS DE COMUNICACIÓ'

"El tractament de les dones pels mitjans de comunicació"
Fecha y hora: 14/07/2011 a las 9.00h
Dolors Comas d'Argemir, Membre del Consell Audiovisual de Catalunya.
Información, inscripción y matrícula: www.ub.edu/estiudones
Lugar: Citilab, Can Suris s/n
Telf: 93 402 02 02