Polítiques de família

Altres programes i activitats

FICA'T A L'AIGUA

FICATAIGUA.pngPrograma dirigit a l’alumnat amb necessitats educatives especials, on es facilita un monitor/a de suport individual a dins de la piscina, i així poder realitzar l’activitat amb la resta dels seus companys/es d’escola.

Beneficiaris: Infants amb necessitats educatives especials, empadronats a Cornellà i escolaritzats a les escoles bressol i als centres d’educació infantil i primària.

Sol·licituds: A través de les AMPA de les escoles o de l’equip directiu del centre escolar, cal presentar la documentació requerida a la direcció del centre educatiu en els terminis establerts.

Documentació necessària: 

  • Certificat de reconeixement de disminució de l’ICASS/SISPAP.
  • Valoració prèvia favorable de l’EAP.
  • Full d’empadronament de l’Ajuntament de Cornellà.
  • Sol·licitud formulada pel centre.

Cal presentar tota la documentació a la Direcció o a l’AMPA del seu centre educatiu.

Col·labora: FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS


ESCOLAESPORTIVASOCIAL_LOGO.PNGESCOLA ESPORTIVA SOCIAL

Programa multiesportiu organitzat per l’Ajuntament de Cornellà en col·laboració amb entitats, escoles i instituts del municipi per donar a conèixer noves disciplines esportives, realitzar esport com a element educatiu i lúdic sense competició, i alhora oferir una opció més d’activitat extraescolar a les famílies.

L’oferta, amb prop d’una quinzena de modalitats esportives, s’adreça a nens i nenes de primària i secundària. Els esports es faran de dilluns a divendres i estaran dirigits per monitors especialitzats.


Com apuntar-s'hi?

Els escolars hauran d’inscriure’s a través de la pàgina https://escolaesportivasocialcornella.cat/

Els alumnes de primària tenen dues maneres de fer-ho:

  • Club/Ampa: si els escolars estan inscrits en un club o una AMPA de Cornellà, tenen la inscripció gratuïta. Cada club o AMPA té un codi d’identificació que permet la inscripció sense cost.
  • Pagament: els escolars que no estiguin inscrits en cap club o AMPA, caldrà que realitzin la inscripció i pagament a través de la web.

Per als escolars de secundària, la inscripció és gratuïta.

  Més informació