Otorgamiento de subvención a l'Associació per promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya (MMACA)