Otorgamiento de subvención a la Associació de titulars de llocs de venda del Mercat Municipal Centre