Otorgamiento de subvención a la Associació de Venedors del Mercat de Sant Ildefons