Otorgamiento de subvención a la Associació de Venedors del Mercat Municipal Marsans