Otorgamiento de subvención a la Fundació per al Foment de la Societat del Coneixement