Salud pública (old)

Animals i plagues

Portem a terme actuacions destinades a protegir la salut dels ciutadans davant els efectes nocius que pot ocasionar la presència d’animals salvatges urbans i altres plagues urbanes.

Vigilància i control d’aus urbanes en edificis i espais públics

Evitem o reduïm els riscos per a la salut, prevenim la transmissió de zoonosis i disminuïm els problemes urbanístics i les molèsties ocasionades per les aus urbanes mitjançant un control de la seva població.

Activitats:

iconfinder-tick_green_1398912.png Inspeccions de seguiment dels punts problemàtics i amb més incidència de coloms.

iconfinder-tick_green_1398912.png Captures en punts concrets per reduir la població de coloms.

iconfinder-tick_green_1398912.png Informar i assessorar els veïns i propietaris d'immobles sobre les mesures que cal adoptar en l’àmbit de la propietat privada.

 

Enllaços d’interès:

iconfinder-language_326663.png Informació sobre control d’aus urbanes de la Diputació de Barcelona

19971000_Campanya control coloms-01.jpg

Vigilància i control de plagues en edificis i espais públics

Mantenim la via pública i edificis municipals d'ús públic sanejats d’artròpodes i rosegadors per tal de prevenir la transmissió de malalties i garantir la salubritat dels llocs i edificis públics.

Activitats:

iconfinder-tick_green_1398912.png Actuacions i tractaments DDD en la via pública i edificis municipals per presència de plagues.

iconfinder-tick_green_1398912.png Resolució de les denúncies dels ciutadans per presència de plagues en l’àmbit públic.

iconfinder-tick_green_1398912.png Informar i assessorar els veïns i propietaris d'immobles sobre les mesures que cal adoptar en l’àmbit de la propietat privada.

iconfinder-tick_green_1398912.png Control de mosquits de la ciutat mitjançant conveni de col·laboració amb el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

 

Abans de contractar una empresa o servei de control de plagues, s'ha de comprovar sempre que estiguin inscrits en el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (Roesp).

 

Enllaços d’interès:

iconfinder-language_326663.png Informació sobre control de plagues de la Diputació de Barcelona

iconfinder-language_326663.png Fitxes tècniques per a la identificació de plagues

iconfinder-language_326663.png Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat

iconfinder-language_326663.png Informació sobre el Mosquit tigre. Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat

 

 

Control de colònies urbanes de gats rodamóns

Mantenim unes bones condicions de salubritat, controlem el nombre de gats a la via pública i millorem el seu estat higiènic-sanitari per afavorir una bona convivència entre les persones i els animals que comparteixen la via pública.

Activitats:

iconfinder-tick_green_1398912.png Control sanitari dels gats que viuen a la via pública mitjançant anàlisi de sang de les malalties víriques més freqüents mitjançant la col·laboració de veterinaris col·legiats.

iconfinder-tick_green_1398912.png Establiment de colònies controlades de gats de carrer i seguiment dels animals que la formen.

iconfinder-tick_green_1398912.png Treball coordinat amb Progat Cornellà pel manteniment de les colònies controlades de gats.

 

Enllaços d’interès:

iconfinder-language_326663.png Informació sobre colònies controlades de gats del Departament de Medi Ambient de la Generalitat

 

Cens d’animals domèstics de companyia

Intentem conèixer el nombre d'animals de companyia que hi ha al municipi per planificar les accions municipals adients. En cas de pèrdua, el fet que l’animal estigui censat facilita la recuperació.

Activitats:

iconfinder-tick_green_1398912.png Els tràmits d’alta d’animals domèstics de companyia al cens municipal i lliurament de la xapa censal i la baixa d’animals per defunció i/o venda o cessió del gos es realitzen a través d’Atenció al ciutadà.

  

Llicència de tinença de gossos potencialment perillosos

Fomentem la tinença responsable de gossos potencialment perillosos per protegir la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes i la d'altres animals.

Activitats:

iconfinder-tick_green_1398912.png La llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos es realitza a través d’Atenció al ciutadà.

 

Enllaços d’interès:

 iconfinder-language_326663.png Informació sobre animals de companyia de la Diputació de Barcelona

 

 

Vigilància i control sanitari de nuclis zoològics

Garantim les condicions higiènic-sanitàries i el compliment de la normativa vigent dels establiments de venda d’animals i dels nuclis zoològics, que són aquells centres i establiments que alberguen, comercialitzen, tracten i reprodueixen animals.

Activitats:

iconfinder-tick_green_1398912.png Assessorament sanitari sobre condicions i legislació.

iconfinder-tick_green_1398912.png Autorització sanitària municipal prèvia a la sol·licitud d’inscripció al registre de nuclis zoològics.

 

 

Recollida d’animals rodamóns/recuperació d’animals de companyia perduts

Si us trobeu un animal abandonat o mort a la via pública, heu de contactar amb la Guàrdia Urbana.

En cas de pèrdua d’un animal de companyia, contacteu amb la Guàrdia Urbana o el Departament de Salut Pública.