Deportes

En el centro educativo

centre_ensenyament_PROPOSTES_EDUCATIVES_2.jpg

Propuestas Educativas

En esta página encontraréis un listado de las diferentes actividades que ofrece el departamento de Deportes para los centros educativos de Cornellà. La información más actualizada la encontraréis especificada cada curso en la web de las Propuestas Educativas.

Web de Propustas Educativas

 

 

 

 


EDUCACIÓN 3 NIVELES INFANTIL-PRIMARIA-SECUNDARIA

TALLERS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA PER A CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIALEDUCACIÓ 3 NIVELS INFANTIL-PRIMARIA-SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA

EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVITATS AQUÀTIQUES / NATACIÓ ESCOLAREDUCACIÓN INFANTILNivel: BRESSOL, P3, P4 Y P5
PROMOCIÓ ESPORTIVA : ATLETISMEEDUCACIÓN INFANTILNivel: P5
PROMOCIÓ ESPORTIVA : BÀSQUET CB CORNELLÀEDUCACIÓN INFANTILNivel: P4 Y P5
PROMOCIÓ ESPORTIVA : RUGBYEDUCACIÓN INFANTILNivel: P5
PROMOCIÓ ESPORTIVA: BÀSQUET FEMENÍ CORNELLÀEDUCACIÓN INFANTILNivel: P3, P4 Y P5
TROBADA COMARCAL DE JOCS COOPERATIUSEDUCACIÓN INFANTILNivel: P5
TROBADA LÚDICA COMARCAL D’EDUCACIÓN INFANTILEDUCACIÓN INFANTILNivel: P3 Y P4

EDUCACIÓN PRIMARIA

ACTIVITATS AQUÀTIQUES / NATACIÓ ESCOLAREDUCACIÓN PRIMARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA
BE ACTIVE, BE HEALTHYEDUCACIÓN PRIMARIANivel: TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA
CONCURS CULTURAL COMARCAL - ESPORTIUEDUCACIÓN PRIMARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA
CURSA D'ORIENTACIÓ QUINTO DE PRIMARIAEDUCACIÓN PRIMARIANivel: QUINTO DE PRIMARIA
DESCOBREIX L'ESPORT. ACTIVITAT D'ORIENTACIÓEDUCACIÓN PRIMARIANivel: QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA
JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ D'ESPORT ADAPTATEDUCACIÓN PRIMARIANivel: QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA
OLIMPÍADES D'ATLETISME A CUARTO DE PRIMARIAEDUCACIÓN PRIMARIANivel: CUARTO DE PRIMARIA
PEDALS A L'ESCOLAEDUCACIÓN PRIMARIANivel: QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA
PROMOCIÓ ESPORTIVA : ATLETISMEEDUCACIÓN PRIMARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
PROMOCIÓ ESPORTIVA : BÀSQUET CB CORNELLÀEDUCACIÓN PRIMARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
PROMOCIÓ ESPORTIVA: BÀSQUET ALMEDAEDUCACIÓN PRIMARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA
PROMOCIÓ ESPORTIVA: BÀSQUET. (BÀSQUET FEMENÍ CORNELLÀ)EDUCACIÓN PRIMARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA
PROMOCIÓ ESPORTIVA: BÀSQUET. BÀSQUET FEMENÍ CORNELLÀEDUCACIÓN PRIMARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA
PROMOCIÓ ESPORTIVA: BITLLES CATALANESEDUCACIÓN PRIMARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
PROMOCIÓ ESPORTIVA: ESCACSEDUCACIÓN PRIMARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA
PROMOCIÓ ESPORTIVA: HANDBOLEDUCACIÓN PRIMARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
PROMOCIÓ ESPORTIVA: KARATEEDUCACIÓN PRIMARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
PROMOCIÓ ESPORTIVA: RUGBYEDUCACIÓN PRIMARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA
PROMOCIÓ ESPORTIVA: TENNIS Y PÀDELEDUCACIÓN PRIMARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
PROMOCIÓ ESPORTIVA: TRIATLÓEDUCACIÓN PRIMARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA
PROMOCIÓ ESPORTIVA: VOLEIBOLEDUCACIÓN PRIMARIANivel: TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA
SENYALITZA'T EN FORMAEDUCACIÓN PRIMARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA
TALLERS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA PER A CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIALEDUCACIÓN PRIMARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA
TROBADA DE JOCS DEL MON PER A SEGUNDO DE PRIMARIAEDUCACIÓN PRIMARIANivel: SEGUNDO DE PRIMARIA
TROBADA DE JOCS PREESPORTIUS SEXTO DE PRIMARIAEDUCACIÓN PRIMARIANivel: SEXTO DE PRIMARIA
TROBADES ESPORTIVES COMARCALSEDUCACIÓN PRIMARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA
UNA VOLTA SOBRE RODES PER CORNELLÀEDUCACIÓN PRIMARIANivel: TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA

ACTIVITATS AQUÀTIQUES / NATACIÓ ESCOLAREDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO DE ESO. PRIMERO Y SEGUNDO DE BACHILLERATO
BE ACTIVE, BE HEALTHYEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO Y SEGUNDO D'EDUCACIÓN SECUNDARIA
CONCURS CULTURAL COMARCAL - ESPORTIUEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE ESO
DESCOBREIX L'ESPORT. ACTIVITAT D'ORIENTACIÓEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO Y SEGUNDO DE SECUNDARIA.
DIA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA AL CARRER (DEFC)EDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE ESO. BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS
GEOGIMCANAEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE SECUNDARIA. BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS
INICIACIÓ AL RUNNINGEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE SECUNDARIA. BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS
JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ D'ESPORT ADAPTATEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO Y SEGUNDO DE ESO
MILLETAEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE ESO
PROMOCIÓ ESPORTIVA : ATLETISMEEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE ESO
PROMOCIÓ ESPORTIVA : VOLEIBOLEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE ESO
PROMOCIÓ ESPORTIVA: BÀSQUET. (BÀSQUET FEMENÍ CORNELLÀ)EDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE SECUNDARIA
PROMOCIÓ ESPORTIVA: BITLLES CATALANESEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE ESO. BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS
PROMOCIÓ ESPORTIVA: ESCACSEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE ESO
PROMOCIÓ ESPORTIVA: HANDBOLEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE ESO
PROMOCIÓ ESPORTIVA: KARATEEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE ESO
PROMOCIÓ ESPORTIVA: RUGBYEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE ESO
PROMOCIÓ ESPORTIVA: TENNIS Y PÀDELEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE ESO
PROMOCIÓ ESPORTIVA: TRIATLÓEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE ESO. BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS
SENYALITZA'T EN FORMAEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE SECUNDARIA. BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS
TALLERS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA PER A CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIALEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE SECUNDARIA
TROBADES ESPORTIVES COMARCALSEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE ESO. PRIMERO Y SEGUNDO DE BACHILLERATO
UNA VOLTA SOBRE RODES PER CORNELLÀEDUCACIÓN SECUNDARIANivel: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE SECUNDARIA.

PERSONAS ADULTAS

VINE A FER ESPORT SALUT!PERSONAS ADULTASNivel: PERSONAS ADULTAS

TRANSVERSALES

GRUP DE TREBALL MESTRES/PROFESSORS EDUCACIÓ FÍSICA (ONLINE)TRANSVERSALESNivel: MAESTROS Y PROFESORES/AS
TROBADES DE FORMACIÓ DE PROFESSORS D'EDUCACIÓ FÍSICA (ONLINE)TRANSVERSALESNivel: MAESTROS Y PROFESORES/AS