Millores a col·legis de Cornellà

A principis de gener van acabar les obres de remodelació del pati posterior del CEIP Sant Ildefons. Les obres han contemplat la pavimentació del pati i el seu anivellament amb la pista esportiva, així com la instal·lació d'un nou sorral per al joc dels més petits del CEIP Alexandre Galí que es troben allà de forma provisional mentre es fan obres de remodelació del centre. Així mateix, s'ha retirat l'antic tancament metàl·lic que envoltava la part posterior i s'ha obert una nova porta per l'accés de vehicles.