Proyección de la película 'Lo que queda del día'

Director: James Ivory, 1993

Lugar: Centre d'Informació i Recursos per a les Dones (Mossèn Jacint Verdaguer, 16).