Corpus 2012: 'Saraudiada'. Fiesta 25 aniversario de la Xaranga Sarau

Recorrido: c/ Miranda amb la Plaça Catalunya, c/ Mossèn Jaume Soler, c/ Campfaso, c/ Mossèn Andreu, Plaça Catalunya.

Más información